All egendom: trädgård, kök, inredning >> Interiör

Avskräcker gipsskivor i badrummet

- Att använda gipsskivan i badrummet är som att fråga muggen på middag på Grand om membranet inte är tillräckligt tätt. Och det är ofta inte, säger Roy Malmo Nilsen i Anticimex.

Anticimex utför varje år många inspektioner av norska hem.

- Gipsskivor är mer tillgängliga för myggreparationer än andra byggmaterial på grund av kartongen som plattorna är täckta med. Efter bara två till tre dagars exponering för fukt vid optimal temperatur kan tillväxten startas, säger Nilsen till Newswire.

För känsliga personer kan dolda mögeltillväxt leder till symptom som huvudvärk, halsont, ont i ögonen och onormal trötthet. Anledningen är att svampen skiljer vissa sporer som virvlar runt den inre luften.

Vanligt byggmaterial

Gipsskivor är ett vanligt byggmaterial i norska hem. Gips är ett dött material, vilket gör plattorna mindre utsatta för rörelse under temperaturfluktuationer. Spånskiva kan börja svälja om de utsätts för fukt.

I Sverige finns nu i praktiken förbjudit användningen av gipsskivor i badrummet efter branschorganisationen Byggkeramikrådet gjort nya regler som motverkar gipsskivor i våtutrymmen. Försäkringsbranschen var en viktig drivkraft för riktlinjerna och icke-efterföljare som nu genomför automatiska svagheter i ersättningsärenden.

Men i Norge finns det inga planer på att göra som svenskarna.

- Du kan inte skylla på skjortan om regnjackan är så dålig att du blir våt. Enligt byggreglerna måste det finnas ett tätt membranlager utanför byggmaterialet. Det anges också hur tjockt det här skiktet kommer att vara, säger Lars-Erik Fiskum, forskningschef på Sintef Byggforsk.

Byggforskning är en viktig bidragsgivare till utformningen av regler för god byggnadspraxis.

- Vi vet att det är fusk, men inte heller måste hantverkarna göra ett bra jobb. Första försvaret måste dock säkerställa att de underliggande strukturerna inte skadas, säger Fiskum.

Många dåliga badrum

För bara två år sedan publicerade Anticimex en omfattande rapport om tillståndet för 9000 norska hem. Det visade bland annat att endast en i fyra badrum var okej.

- Vi håller i princip med Byggforsk, men det betyder att det handlar om att sätta fingret i marken. När vi vet att det går fel så ofta att det faktiskt gör, har vi lite förståelse för gipsskivor används fortfarande, säger Roy Malmö Nilsen Antcimex.

Några hantverkare har redan börjat byta till andra material. Plåtarna till Sandefjords-företaget Litex ökar till exempel. Plattorna är både byggmaterial och membran i ett.

ADVERT

Mest populära