All egendom: trädgård, kök, inredning >> Anställa

Odiplomatiskt hyresrätt

Text: Dag Erik Kongslie.

Nya problem har uppstått i media om utländska diplomater som flyr från meningar.

Före julen kunde vi läsa att den pakistanska ambassaden har en hyreskuld mot sig själv i miljoner.

Ambassaden åberopar diplomatisk immunitet, vägrar att följa hyresvärdens krav och inte vill uppfylla norska lagar.

Samtidigt har den ryska ambassaden 400 000 kronor i obetalda parkeringsböter.

Skyddad enligt Wienkonventionen

Diplomater omfattas av Wienkonventionen från 1961, som reglerar diplomatisk immunitet. Därför är diplomater skyddade från att bli infört inför en nationell domstol.

Enligt biträdande generaldirektör Arthur Baste Knutsen Diplomat sektionen vid UD, är det mycket komplicerat att ge ett klart svar på vad dina rättigheter inför en diplomat som hyr från dig.

- Finns det en riskport att hyra för diplomater?

- Generellt sett skulle jag vilja säga att det inte finns något riskport att hyra till diplomater. Vi har bra tradition att diplomater att kompensera för här i Norge, men rättspraxis kring detta är mycket komplicerat, säger Knutsen, före hänvisning till den juridiska avdelningen i utrikesministeriet för ytterligare frågor om rättsområde av diplomater och ambassader i Norge.

- Jag skulle vilja säga att en diplomatisk representant person är okränkbar. Han får inte utsättas för någon form av kraft. Mottagarstaten, i det här fallet Norge, ska behandla honom med vederbörlig hänsyn och vidta alla rimliga försiktighetsåtgärder för att förhindra varje person, frihet och värdighet. En diplomatisk representants bostad kommer att ha samma okränkbarhet och skydd som representationsområdet, säger jurist Christian Groseth i justitiedepartementet vid utrikesdepartementet.

-Tänk noggrant

I ett brev till Oslo tingsrätt daterat 31 aug 2012 svarar Kongelige utrikesministeriet (MFA) platt ingen på en ansökan om tvångsvräkningar av en ambassad i samband med oenighet över en hyresrätt.

Advokat Thore Eithun Helland i Husägarnas Förening anser att det knappast kan kommuniceras tydligare från UD.

- Även UD ville inte tala klarspråk när de talar ut, visar detta brev från ministeriet tydligt vilka problem du kan få om det uppstår en tvist mellan dig som hyresvärd och en ambassad eller diplomatisk som leasetagare, säger han och har konkreta råd för alla medlemmar:

- Tänk noga innan du hyr till ambassader och diplomater. Det kan låta brutalt eftersom man stänger en del av en marknad, men bör hyres gå fel ställe, måste du kämpa kommande utmaningar i samband med dra personen att bestrida utskott eller domstolar. Detta kan bara hända om ambassaden eller diplomatens frivilliga instämmer.Du kan också glömma att få ambassaden eller diplomaten utvisad, säger han.

Myndigheterna kommer att lägga undan ärendet utan att göra något annat.

Statsrådets utrikes- och försvarsutskott, Ine Marie Eriksen Søreide (H), ber också hyresvärdar att vara medvetna om sina avsikter.

- Wienkonventionen och principen om sentinelens okränkbarhet är en av pelarna i mellanstatlig diplomati och är mycket stark. Det hoppas naturligtvis att de flesta problem kan lösas genom kommunikation mellan UD och eventuella inblandade representationer, men det är en faktor som aktörer som bedriver kommersiell verksamhet mot utländska representationer bör vara medvetna om, svarar Eriksen Søreide via e-post.

Positiv erfarenhet

Tidigare verkställande direktör för Private Broker Boligutleie, Bente Furulund, har under ett antal år förmedlat leasingavtal till ambassader och diplomater. Hon påpekar att sådana hyror också har sina fördelar.

- En uppenbar fördel är att utländska stater vill ha långsiktiga hyror. Det finns en sällsynthet på hyresmarknaden. Det innebär att du är säkerställd lång och stabil inkomst utan att behöva hantera nya hyresgäster permanent. Dessutom är dessa hyresgäster som är villiga att betala bra. I allmänhet har jag väldigt bra erfarenheter med sådana leasingavtal, säger hon.

Furulund påpekar att ambassader och diplomater är hyresgäster som vill ha saker på egen väg.

- Till exempel är lejekontrakten ofta önskvärda med ensidig uppsägning. Ambassaderna kommer att ha tre till fyra års kontrakt med möjlighet till förlängning och helst utan någon form av uppsägning för hyresvärden. Samtidigt önskar de sig själva "diplomatisk klausul" för uppsägning av en till tre månader.

Null Deposit

Furulund säger också att ambassader sällan eller aldrig vill betala en deposition. Ett gott kontrakt som är lätt för det utländska staten att relatera till är därför extra viktigt.

- Insättning är nästan omöjligt att komma från ambassaderna, helt enkelt för att de inte har någon "crate" eller ett system för att ta bort det här. De kan ofta utfärda en form av garant, men de garanterar egentligen sig själva, säger Furulund.

- Medan du får några fördelar kan du inte stå under stolen att konflikter kan uppstå. Det är därför viktigt att ha goda kontrakt så att du åtminstone kan överklaga dem att faktiskt ha ingått ett avtal.

Om du har turen att ha en insättning, kan du fortfarande leta efter pengarna om konflikten är låst.

- För att öppna kontot krävs samtycke från båda parter, antingen genom överenskommelse mellan parterna, eller genom beslut, dom eller liknande. Problemet är att diplomatens immunitet förhindrar dig som hyresvärd att dra upp honom till hyresgruppen eller för domstolen. Om diplomatens hemland avstår från immunitet, är han fortfarande okränkbar. Därför kan norska domstolar inte tvinga honom att bosätta sig i domstol, och ingen kan tvinga honom att acceptera att insättningen beror på hyresvärden.Pengarna är och kommer att vara låsta i banken, med det undantaget att hyresgästen bara är skyldig hyra, säger advokat Eithun Helland.

Men om hyresgästen protesterar är hyresvärden så långt. Detta bekräftas av Groseth i DU:

- Om ett brott eller oönskade beteende uppstår kommer UD att kunna svara diplomatiskt. Eventuella diplomatiska reaktioner sträcker sig från skriftlig kommunikation via kallelse av ambassadör för att deklarera diplomatisk personal som är oönskade i Norge. Naturligtvis är den senare sanktionsformen mycket användbar att använda, säger Christian Groseth.

ADVERT

Mest populära