All egendom: trädgård, kök, inredning >> Tjänsten

Varningar Gasläckage

Flertalet stugor har fortfarande gas för matlagning och komfort. Många har också gas hemma, främst för matlagning. Gas är emellertid mycket brandfarlig, och en gasläcka kan också vara dödlig. Något som den tragiska olyckan i Hokksund visar.

Men enkla åtgärder kan spara både liv och värderingar.

- Ett gaslarm är det mest uppenbara och enklaste sättet att ta hand om, säger teknisk chef hos kabinutrustning leverantören Sunwind, Alexander Haug, att klicka. nr.

- Du kan köpa relativt billiga larm som ligger på kort avstånd ovanför golvet, senioringenjör vid Direktoratet för social trygghet och beredskap (DSB), Steinar Tegneby, citerar. nr.

- Men det är viktigt att se till att larmen är av god kvalitet, eftersom det har varit fall där larmet har varit en antändningskälla i sig, tillägger han.

Anledningen till detta är att larmet drivs med antingen 12 V eller 230 V.

Tegneby är övertygad om det övergripande fokuset på hela gassystemet, från behållaren till flaren.

Det här gäller kontroll av packningar, regulatorer, slangar och kopplingar. Alexander Haug delar denna uppfattning.

- Men även om du har ett gasalarm installerat, är det fortfarande det viktigaste att kontrollera slangarna, regulatorn och kopplingar.

Gaslarm

Gas alarm. Foto: PHOTO: Sunwind

Läckdetektor. Foto: PHOTO: Sunwind

En gasvärmare finns i olika versioner, både för 12 V och 230 V. Den ska monteras ner på golvet nära gasbehållare och gasdrivna apparater.

- Larmet ska sitta där det är troligt att en läcka kan uppstå, betonar Haug.

Placeringen av den ska vara hög på väggen eller ner i golvet, beroende på vilken typ av gas som används.

"Om larmet används för att detektera naturgas, installera larmet 50 cm under taket. Om larmet detekterar propangas, installera larmet 30 cm från marken", se anvisningarna på Hyttorget.

- Förutom att montera larmet nära gasbehållare och apparater som drivs med gas, ska larm också installeras i källaren om det ligger nära en tank eller enhet, och lägger till Tegneby.

Installera ett gaslarm i en 12V-stuga kommer troligtvis att kräva en extra kraftkurs.

- Och det här ska anslutas direkt till batteriet, säger Haug.

Läckageindikator

En annan sak som kan monteras för att detektera gasläckor är en så kallad läckageindikator. Det är ett breaker-liknande föremål fyllt med vätska. Genom att trycka på en knapp ser du om det finns läckage i systemet. Om det finns luftbubblor i vätskan kommer det att finnas en indikation på läckage.

- Det här är emellertid inte något vi rekommenderar för små propanväxter, men på större växter med fler grenar och då ska indikatorn vara så nära som möjligt till flaskan, säger Haug.

- Och indikatorn kommer också att vara en extra länk, vilket kan vara en läckagerisk.

Läppstiftspray

På DSB: s webbplats Säkerhetsdag. Inget mer råd för gott gasfett. En av dem är hur man kontrollerar läckor i systemet.

"Kontrollera slangen och anslutningarna för läckage regelbundet. Detta görs genom borstning på koncentrerat tvålvatten. När du öppnar gasen bildas tvålbubblor där läckan är", skriver de.

Ett alternativ till tvålblandningen är att köpa en så kallad läckspray.

- Det kan användas varje gång du korsar växten, säger Haug.

Byta slang och regulator

Experterns råd är att slangarna och regulatorn ska bytas ut regelbundet.

Gas regler förnuftigt

1. Propanbehållare får aldrig placeras under marknivå, till exempel i källare. Kom ihåg att propan i gasform är tyngre än luft.

2. Propanbehållare ska alltid vara upprätt och aldrig utsatta för onormal uppvärmning eller stark solvärme.

3. Akta dig för propanläckor. Gas som läcker kan göra luften explosiv och kan antändas av exempelvis öppen eld, glödande tobak eller en elektrisk gnista.

4. Lokalisera läckor så snart som möjligt genom att borsta koncentrerat tvålvatten på slangar och röranslutningar. När gastryck appliceras kommer tvålbubblor att bildas vid läckpunkten.

5. Använd endast slangar för LPG / propan. Spruckna eller defekta slangar måste bytas omedelbart. Den största benlängden är 1, 5 meter. Använd slangklämmor.

6. Håll alltid en tänd match klar när kranens kran öppnas.

7. Stäng gasen i behållaren och, om möjligt, ta den till en säker plats om det finns en brand.

8. Håll alltid apparaten och behållaren i gott skick.

9. Läs noga igenom installationen och bruksanvisningen innan du använder apparaten.

Källa: Direktoratet för social trygghet och beredskap

- Det som bör göras är att böja slangen och kontrollera att det är sprickor ", förklarar Gunnar Larsen i Hyttorgorget. nr.

- Generellt bör slangen ersättas vartannat eller tredje år. Och när du köper nya, borde du vara medveten om slangens kvalitet. Slamar säljs som har en låg grad av böjmotstånd, som kan motstå förkylningar. Kontrollera även slangens år. Detta ska vara så nytt som möjligt.

- Vårt råd är att regulatorn ska bytas vart tionde år, säger Alexander Haug, som betonar att den gamla typen av regulator med en vippbrytare högst upp är förbjuden att sälja nästa år.

Vid DSB rekommenderas att regulatorn byts ut vart femte år.

Tegneby säger att fler olyckor inträffar eftersom regulatorn inte är ordentligt monterad och DSB har gjort en tydlig indikation på hur man byter regulatorn. Omkopplaren måste avslutas genom att lyfta flaskan efter regulatorn, de skriver.

Haug tillägger att det också bör användas för att kontrollera paketet ovanpå gasflaskan, antingen vid byte av flaska eller vid installation av ny regulator.

Gasflaskor utomhus

regler för lagring av gasflaskor säger att man kan ha högst 55 liter brandfarlig gas inuti. Det innebär att du kan lagra två 11 kg behållare inomhus.

- Vårt råd är ännu att man försöker ha behållarna utomhus i ett lämpligt skåp, med tonvikt Tegneby som belastar att i sådana fall röret genom väggen monterad av en fackman.

Kullos

Det har ännu inte bekräftats vad som orsakade dödsfallet i dödsolyckan i Hokksund. Generellt finns det två villkor för propan- och gasbrännare som kan få dödliga konsekvenser. Huruvida det förekommer en gasläcka att trycka ut syret i ett rum, eller den kan en produktion av kolmonoxid (kolmonoxid, CO) som ett resultat av otillräcklig förbränning.

- Alla brännarna kommer vid normal drift för att producera en minimal mängd av kolmonoxid, men om det blir för dålig tillförsel av luft kommer mängden CO ökar till en kritisk nivå, nämnda Tegneby som råder alla hytter för att ha en rökgaskanal av kaminen och vakuum runt brännarens lufttillförsel på gas kylskåpet.

Människor är bekymrade över gasskydd

I en stuga används gas främst i spisar, kylskåp, vattenvärmare och värmare.

- Vår försäljning är jämnt fördelad bland dessa fyra produkttyper, säger Larsen.

Hur man lagrar gas och brandfarliga vätskor

- Dessutom säljer vi förbränningstoaletter och gaser som drivs med gas.

Han beskriver att kunderna allmänt berör gassäkerhet och att de säljer mycket gaslarm.

- Och vi har lagt märke till en återuppkomst efter den tragiska olyckan i Hokksund, tillägger han.

Viktigt med gnistskydd

Gunnar Larsen konstaterar att alla produkter som är avsedda för gas ska vara utrustade med en så kallad tändstift.

- Detta säkerställer att gastillförseln stängs omedelbart om flammen släcks ut.

Säkringsfunktionen beror på värme.

Detta gör sommaren längre

"Denna säkring innefattar en värmesensor, som värms av gaslågan, en kopparledare som överför värme till gasventilen på mätaren och en bit av bimetall, som expanderar och håller ventilen öppen så länge som det är varmt" skriver Sunwind på sina webbsidor.

Om flammen släcks ut, kommer den så kallade bimetallen att genast återuppta sin ursprungliga form och gasförsörjningen stannar.

- Ett sådant skydd finns inte i äldre gasbrännare, därför rekommenderar vi att byta ut dessa, vilket säkerställer att utsvängda optimal säkerhet, säger Tegneby.

Läs också:

Hyttens dyk för dig

Hur man väljer grill

Letar du efter bra inredningsförslag? Du hittar dem i Inspirationsguiden

ADVERT

Mest populära