All egendom: trädgård, kök, inredning >> Frågor Och Svar

Svårt att släppa linolja blåsor

Bladen på en målade fasad kan ha flera orsaker. Fuktblåsor, solblåsare och linblåsor är de vanligaste typerna. Linoljeblad, bland annat, är kända för att vara klibbiga på insidan i många veckor efter att de inträffat.

Linjär oljeblödning är svår att bli av med. Det kan göras på ett av två sätt: genom att byta klädsel eller genom att ta bort färgen helt i träet. Om du fortsätter att måla på nya lager, lita bara på nya blåsor som ska repas och färgas.

- En lutholdig terrass är på deras inträdes fläckar kommer att kunna rena och extrahera det stannar inuti virket, säger Røneid.

LÄS OCKSÅ: Definiera blåsan typ första

FÖRDRÖJD: Linoljeblæring inträffar endast efter upprepad återbeläggnings. Ofta är det inte kommer att vara möjligt utan vidare att säga i förväg om det kommer att ske blåsor eller inte, när tidigare målade hus - utan bubblor - som målas "> fördröjda:. Linoljeblæring sker först efter upprepade återbeläggnings ofta. kommer det inte vara möjligt utan vidare att säga i förväg om det kommer att ske blåsor eller inte, när tidigare målade hus - utan bubblor - som målas

Sanering

BORT. Om du fortsätter att måla på ny lager, helt enkelt lita på att det kommer att dyka upp nya blåsor som måste skrapas bort och fläckbehandlade "> bORT. Om du fortsätter att måla det nya lagret, du bara måste förlita sig på det faktum att Nya blåsor verkar vara repade och färgade.

Men risken är att det förekommer blåsor på annat håll. För att undvika detta är det säkrare att ta bort all färg på huset.

- Färgen på hela fasaden kan avlägsnas kemiskt, hela vägen för att rengöra trä, säger Chresten Nielsen, målarmästare och CTO på Beckers.

Kemisk avlägsnande av färg görs med färgavskiljare.

- När avlägsnande och neutralisering görs på rätt sätt, skulle man nästan ha noll virket, så att man kan börja från botten med nya färgsystem, och få praktiskt taget noll linoljeprodukter frågor, säger Røneid.

- Jag vill ändå göra en liten bokning att blad verkligen kan förekomma även efter att fasaden har städats. Det kan i själva verket vara kvar spår av linolja i skogen även efter en bra rengöra, säger Per Myhre, teknisk servicechef på Nordsjö.

Rätt färg och färg

Påväxt: Alger och fläck svampen trivs på oljebaserade färger, såsom linolja och alkydfärg "> Påväxt. Alger och fläck svampen trivs på oljebaserade färger, till exempel såsom linolja och alkydfärg.

när gaserna inte kan fly, pressade de färg för att bilda bubblor genom flera lager av färg. man kan emellertid begränsa förekomsten av att välja mindre täta beläggningar och klara färger.

- Färgen kommer att påverka. Ju mörkare färgen du väljer, desto varmare blir fasaden, och det kan bidra till fler blåsor, säger Myhre.

- Hybridfärger och akrylfärger är de täta, medan oljeprodukter är öppna och släpper ut gaserna bättre. Å andra sidan kan du få större problem med alkydbaserad färg än på akryl, säger Thor Ingar Røneid.

- Det är emellertid det bästa att ta bort färgen för att kunna utnyttja en ny systemhantering, säger Per Myhre.

Fortsätt med linolja?

Johnny Spangen, som driver Miljømal AS och är expert på linojemaling, håller med om att det är säkert att ha linfrö i botten och att färgen ska avlägsnas före målning.

LÄS ETT: Miljökonsekvensmallar

- Men jag rekommenderar inte kemisk rengöring eftersom det kan vara svårt att få den neutraliserade panelen noggrant nog. Jag rekommenderar att du använder infraröd värme, en så kallad Speedheater, för att ta bort befintlig färg. Sedan kan du måla med linfrön färg. Då får du ett bestående bra resultat, säger han.

När man köper linolja är det viktigt att välja rätt, bra kvalitet. Färgen bör inte tunnas med terpentin, vit spiritus eller andra lösningsmedel och bör innehålla kokad linolja och 20 procent zink.

- Färgen bör också färgas med naturliga pigment som är anpassade till linfrön färg, säger han.

ADVERT

Mest populära