All egendom: trädgård, kök, inredning >> Konstruktion

Glömde du att ansöka om kommunen för tillstånd att bygga?

Du borstar sågspånen av händerna och stänger verktygsbehållaren efter att du har slutat arbetet som en snickare. Du ser stolt ut på det hemmabaserade byggnadsarbetet, kanske utan att veta att du helt enkelt inte hade tillstånd att bygga utan att ha sökt och godkänts av kommunen först. Vad gör du när man påminner om lagstiftningen?

- Utvecklaren och ägaren ansvarar för att få en ansökan och godkännande innan den byggs, säger Frode Grindahl från Statens byggnadsverkstadsbyrå.

- Om den är byggd utan tillstånd, är utgångspunkten att kontakta kommunen. Detta kan ge dig möjlighet att ansöka om godkännande efter godkännande. Beroende på vad som byggdes olagligt, och om du behövde några dispensationer, borde det finnas en möjlighet att försöka fallet efteråt, säger Grindahl.

Kommunen kan också kontakta dig om de får tips från grannen, eller ens upptäcka att du har byggt utan godkännande.

Reagera inte

Åklagaren måste avgöra om det föreligger ett formellt fel eller ett materialfel som diskuteras. Ett formellt fel kan vara om byggnaden är föremål för anmälan eller ansökan enligt planerings- och bygglagen, utan tillstånd. Ett väsentligt misstag är att det finns fel som bryter mot bestämmelserna i planerings- och bygglagen (Pbl).

Fallhanteraren bestämmer då om du vill svara. Du kan straffas med sanktioner, men om fallet är trivialt, får åklagaren efter Pbl inte svara. Du kommer noga att bli ombedd att lämna in ett skriftligt uttalande och bli informerad om ansökan.

Läs också:

Hur tar man bort kakel?

Att ta bort plattor kan vara en utmaning, men det finns några knep du kan använda.

Åtgärden kan visa sig vara acceptabel vid behandling av en ansökan som lämnas in efterhand. En ansökan om olagligt genomförda åtgärder som ska ansökas efter godkännande ska behandlas enligt gällande lag vid den tidpunkt då ansökan mottogs av kommunen. Ärendehanteraren ska behandla ansökan som om åtgärden inte har genomförts. Hon kommer att bedöma åtgärder för att förbättra olagligheten och i samband med att förebygga och bidra till det allmänna underhållet av respekten för lagstiftningen.

Straffbar

Många människor har inte den största respekten för lagen när det gäller byggnadstillämpningar. Vissa kan spela som att det är lättare att bli förlåtna än tillstånd. Ansökan bör definitivt skickas och godkännas före första kasta eller spik. Det kan straffas att bygga en förlängning eller terrass utan att söka kommunen, även om du får tillstånd senare. Påföljderna syftar till att genomföra en åtgärd utan att ha nödvändig tillåtelse, enligt Økokrim är det irrelevant att gärningsmannen skulle få det relevanta tillståndet om han just tillämpat.

- Det finns uppenbarligen ingen garanti för resultatet av ett sådant fall. Detta kan leda till att byggnadsåtgärderna justeras beroende på höjd eller avstånd till grannarna eller andra saker. Kommunen kan kräva att olagligt arbete avlägsnas eller åtgärdas och kan utfärda verkställbara order om ägaren inte uppfyller kraven, säger Frode Grindahl från statsbyggnadsverkstaden.

Fakta: Mer information på www. BYGGSØK. com . Byggsökningsinformation är informations- och vägledningssidor från kommunerna om planerings- och byggnadsfrågor. Det drivs av statsbyggnadsingenjörsverket.

ADVERT

Mest populära