All egendom: trädgård, kök, inredning >> Anställa

Insättning när du hyr

Text: Nina Granlund Sæther

Som säkerhet för hyra skyldig, skador på egendom, kostnader för avhysning och andra krav som kan uppkomma, hyresvärden kan kräva att hyresgästen frågar en deposition motsvarande sex månader hyra.

- Betydelsen av lugnande säkerhet kan inte betonas tillräckligt. Inte alla kan ställa deposition motsvarande sex månaders hyra, men man bör åtminstone ha en deposition för att täcka hyran för den tid det tar att genomföra en vräkning, normalt ca tre månader ", säger advokat Einar Frigland i Huseiernes Landsforbund.


Särskilt konto

Varje insättning måste placeras på ett separat konto i ledarens namn. Det är viktigt att pengarna inte placeras på ett vanligt konto utan ett separat konto där banken accepterar kontraktets betalningsregler. Det är hyresvärden som kommer att betala för skapandet.
Insättningen måste krediteras kontot i samma bank som hyresvärden använder för betalning av hyran. Om inte, förlorar hyresgästen möjligheten att få täckt förfallodag men inte betald hyra utan att gå till domstol.

Fram till den 1 september 2009 kan banken ta pengar från depå och betala direkt till hyresvärden om han eller hon hade hyra konto i samma bank. Hyresvärden måste bevisa att den fasta hyran inte hade gått in på kontot. Därefter måste banken meddela hyresgäster innan han betalar någonting till hyresvärden.

- Leader har nu en lagstadgad rätt att veta om banken berör inlåningskontot. På så sätt borde hyresgäster sluta betala. Payoff stoppas om hyrorna kan visa att han eller hon har stämt hyresvärden inom fem veckor efter anmälan från banken skickades, förklarar advokat Linje Parelius i Huseiernes Landsforbund.

Samma regler gäller för hyresvärden. Om hyran kräver pengarna från depositionskonto, måste hyresvärden anmälas. Då har han eller hon fem veckor att begära fordringar i enlighet med bestämmelserna om betalning av skyldig hyra eller för att bevisa att rättegången har väckts.
Observera att ändringarna i insättningsreglerna endast gäller för inlåning som skapats efter den 1 september.


Garanti - sällan så säker

När ett hyresavtal inte kan betala depositionen med egna pengar, kommunen kan utfärda en skriftlig garanti istället. Men många av de kommunala garantidokumenten är fulla av fel och felaktigheter som kan leda till problem för hyresvärden.

- Hyresvärdar måste verkligen ta hand om att inte luras, varnar advokat Lin Parelius. Dåliga formuleringar som sannolikt skapar missförstånd mellan parterna är överflödiga. Och några av garantierna gör hyresavtalet mer komplicerat än vad lagen kräver. Exempelvis kräver vissa kommuner att hyresvärden ska skicka dem ett registrerat brev så snart hyran inte har registrerat ett konto.Parelius säger också att vissa kommuner tar ut en avgift om garantin ska användas. Hon betonar att det inte finns någon garanti för att hyresvärden når sina krav genom att ha en garanti.

- Garantin säger något om förmågan att betala, men inte viljan. Kommunen får invända mot hyresvärden påstående, på samma sätt som hyr kan till exempel genom att säga detta är inte det hyr som har gjort, eller att det är hyresvärdens ansvar enligt kontraktet. Så det kan inte vara lätt att få vad du har rätt till, trots att kommunen är en garant, varnar Parelius. I vissa fall måste hyresvärdar försöka genomdriva utestående direkt från leasingavtal innan garantin utlöses. Det är en process som bland annat kräver att du får en dom och måste gå till namnefesten, vilket kan ta ett år.


Kontrollera någon garanti dokumentet noggrant

Eftersom många av de kommunala garantier har visat sig vara mindre lugnande för hyresvärden rekommenderar advokat Parelius hyresvärden att noggrant gå igenom någon kommunal borgen dokument innan du registrerar ett hyresavtal med en hyra som har kommunalt garanti.

 1. Gå inte in i leasingavtalet förrän du har sett garantidokumentet. Många ställen kommer inte att hyra garanti utan att först ha fått hyresavtalet, men hyresvärden bör då be att få se kommunens versionen innan avtalet undertecknas.
 2. inte ingå hyresavtal även om kommunen säger att allt är i ordning och att de bara behöver formalisera den genom ett beslut först. När du ser garantin senare kanske det inte ser så bra ut som du trodde.
 3. Se till att garantin täcker hela hyresperioden plus två eller tre månader. Vissa garantier varar så lite som tre månader eller kan sägas upp av garantisten!
 4. Kontrollera att garantin inte upphör om uthyrningen upphör före tidpunkten.
 5. Se till att garantin är giltig så länge som hyresgästen är i bostaden. Om inte, hyresvärden behöver inte säkerhet om hyresgästen vägrar att flytta efter den löpte uthyrningsperioden. Då riskerar du både att förlora hyran och medföra kostnader för uthyrning.
 6. Se till att garantin täcker vad som krävs enligt hyresavtalet och hyresavtalet. Se till att garantin inte bara innehåller ren hyra om till exempel el och värme ska betalas också.
 7. Undvik giltighetsvillkor som inte är rimliga. Det är inte nödvändigt att hyresvärden måste bevisa att han eller hon får hyra sin egen bostad.
 8. Observera att vissa kommuner kräver att du följer upp garanti varje månad medan hyresavtalet pågår, till exempel behovet av att skicka brevet om en månadshyra är frånvarande. Då är det inte möjligt att samla sina krav tills uthyrningen är klar.
 9. Observera att vissa kommuner har särskilda order för vad som måste hända när hyran har upphört, till exempel att skicka dem ett registrerat brev.
 10. Kontrollera även om lagar som avses är giltiga. Vissa kommuner hänvisar till bestämmelser som är föråldrade.
 11. Kontrollera om det finns en enkel garanti eller en garanti för självgaranti. Med en självgaranti garanti kan du gå direkt till garantisten med hans anspråk. En enkel garanti (som automatiskt om det inte uttryckligen anges att det finns en säkerhet eller garant är ansvarig för "rätt tid" betalning etc.) innebär att hyresvärden måste försöka tvingande efterfrågan utestående direkt från hyror innan garantin utlöses. Det är en process som kräver en dom, går till mannen etc., vilket kan ta flera månader. Undersök vad som är tillräckligt för att ha försökt returnera kravet.
 12. Observera att vissa kommuner tar ut en avgift om garantin utlöses.
 13. För garantier från andra än kommunen: Kontrollera om garantisten är sökt, det vill säga ha pengar!
ADVERT

Mest populära