All egendom: trädgård, kök, inredning >> Innan Du Börjar

Lever allt avfall webbplatsen farligt

Detta är farligt: ​​

- Wet paint

- Torr färg

- slam och avfall borttagning av färg och lack

- lösningsmedel / tvätt tunnare (f. ex lacknafta.)

- färg / lackbehållare rester

Vänligen används också utrustning (borstar, etc.) som är kontaminerat med mycket färg eller lack levereras som avfall. Observera att vått fyllmedel som spillts med lösningsmedel kan vara brandfarligt.

Resterna av färg kan användas som en primer, när det är samma typ som du kommer att måla med. Då minskar du också mängden specialavfall.

Det är gratis för dig som privat konsument att leverera specialavfall. Vet inte systemet på ditt hem, kontakta tekniska avdelningen i kommunen. Om du är i tvivel, fråga din återförsäljare redan när du köper färg eller lack.

Se även www. slinga. com

© ifi / GRIP 2002

ADVERT

Mest populära