All egendom: trädgård, kök, inredning >> Hus

Databas garanterar konstruktion på säker mark

Alla vill ha sitt hus säkra.

State Building bidrar nu till den första databasen, som ger en fri översikt över vad som är dolt under jord.

Detta gör att du kan kontrollera de grundläggande förutsättningarna före byggnadsplaner.

Mountain djup och grundvattennivåer

den nationella databasen för platsundersökningar, NADAG är därför goda nyheter för alla som söker efter data från platsundersökningar.

Med enkla klick hittar du typen av lös massa, som flätlera, lera eller sand, som ligger under jord.

Portalen ger också information om bergsdjup och grundvatten.

Detta kan avslöja problem på tomterna, och hitta lösningar för att säkerställa solid konstruktion.

Lättare tillgängliga

Offentliga Byggdelar data från studier som ger information om markförhållanden och geotekniska egenskaperna hos jordar.

- Det här är viktig information för att förhindra att den byggs på farlig mark och att snabbt vidta lämpliga åtgärder i samband med olyckor, säger Harald V. Nikolaisen, VD för Public Construction.

Hål borras efter hål i marken för att kartlägga markförhållandena.

Det finns enorma mängder värdefull data där ute, men de är väl gömda i arkivskåp hos olika myndigheter.

Detta gör det enkelt att ge upp och beställa ny grundforskning som kostar från hundratusentals till över en miljon.

- Statsbygg har redan digitaliserat ett halvt århundrade av grundforskningen. Det innehåller 3,500 rapporter från 700 fastigheter. Vi publicerar nu alla dessa data på NADAGs hemsida och blir den första rikstäckande bidragsgivaren till den nationella portalen Nikolaisen.

Lättare för alla

Databasen är också ekonomiskt lönsam. Det slår Vista Analys i en ny rapport.

Analysbyrån uppskattar att NADAG har en kostnad på 2, 5 miljoner kronor årligen.

Besparingarna uppgår dock till 16 miljoner kronor per år.

- Sådana digitala tjänster kommer att göra vardagen enklare för många. Regeringen vill att offentliga uppgifter ska vara tillgängliga för alla. Därför är det bra att Statsbygg dela de enorma mängder information i markundersökningar, säger Paul Chaffey, statssekreterare vid ministeriet för lokalt styre och regional utveckling.

ADVERT

Mest populära