All egendom: trädgård, kök, inredning >> Säkerhet

Farliga lysdioder i norska butiker

En undersökning utförd av 20 europeiska regeringar visar att nästan hälften av lysdioderna måste dras från marknaden eftersom de inte uppfyller EU: s produktkrav. Direktoratet för social trygghet och beredskap (DSB) har deltagit i marknadsövervakning från norska sidan.

I Norge såldes fem LED-strålkastare / arbetslampor på den norska marknaden för marknadsövervakning. Resultatet visade att fyra av fem lampor efter DSB: s bedömning hade allvarliga avvikelser från både de elektriska säkerhetskraven och EMC. DSB övervakar relevanta marknadsaktörer och har meddelat ett förbud mot försäljning av fyra av produkterna.

- Det var bara två av flödlampans LED-lampor som fyllde de tekniska och formella kraven. Detta är mycket allvarligt. Vi hoppas att marknadsövervakning kan göra det bättre att överensstämma med lagstadgade krav, säger Anne Rygh Pedersen, divisionchef i DSB.

Halvdragen

Totalt 87 LED-lampor av typen strålkastare och arbetslampor testades. Resultatet visar att så många som 47 procent av lamporna måste dras tillbaka från den europeiska marknaden som ett resultat av testet.

- Genom att delta i projektet har DSB bidragit till att ta bort ett stort antal farliga LED-lampor från den europeiska marknaden, och därmed bidragit till att göra EU till en lite säkrare, säger Rygh Pedersen

att så många som 47 procent av LED Lamporna som testades togs tillbaka från den europeiska marknaden, vilket indikerar att tillverkare och importörer inte överensstämde med EU-lagstiftningen innan de lade LED-lamporna på den europeiska marknaden. Det är bara tio procent av de produkter som uppfyller produktkraven, skriver DSB i ett uttalande.

Formella krav

Innan en tillverkare, importör eller distributör kan lägga till en produkt som erbjuds till försäljning på den europeiska marknaden måste de formella krav som ska uppfyllas. I projektet kontrollerades överensstämmelse med kraven på försäkran om överensstämmelse, korrekt märkning (CE-märkning), spårbarhetskrav och teknisk dokumentation.

54 procent av LED-lamporna uppfyllde inte de formella kraven. Alla utom en av de kontrollerade produkterna var CE-märkta och cirka 17 procent hade ingen försäkran om överensstämmelse.

De flesta lysdioder var av kinesiskt ursprung. I 20 procent av fallen anges inte produktens ursprung.

ADVERT

Mest populära