All egendom: trädgård, kök, inredning >> Hus

Cut stämpelskatt för sambor

Jämställdhet

Samboere är nu likställas med makar när det gäller att köpa in - eller ut - av varandras egendom . "Sambo" betyder par som har bott tillsammans i minst två år eller har delat barn.

Makar är befriade från sådana avgifter vid överföringar mellan. Det föreslås att sammanboende på vissa villkor beviljats ​​liknande undantag från försäljning av allmännyttiga bostäder till varandra i samband med upplösningen.

undantag som föreslås lagstadgade i stämpel § 8, andra stycket.

Idag måste du betala stämpelskatt på 2, 5 procent för att mata ut partner gemensamma egendom vid skilsmässa. Undantaget är för villa lägenheter där det inte betalas stämpelskatt, men en halv domstol avgift på 430 kronor, efter att den nya bostadsrätt lag som trädde i kraft i sommar.

Hittills i år har vi betalat 4 517 miljoner kronor i dokumentavgift. och det beräknas att vi i år kommer att betala 4 925 miljoner kronor i dokumentavgifter.

Även om det uppgår till nedskärningar i intäkter för denna post, räknar regeringen fortfarande med ökade intäkter från stämpelskatten: Det budgeterade 5. 005 miljoner kronor under 2007.

Allt om statsbudgeten för 2007

Källa: Dagbladet . Nej, DinSide, Finansdepartementet.

ADVERT

Mest populära