All egendom: trädgård, kök, inredning >> Hus

Cut stämpelskatt

Storbritannien cut stämpelskatt på köp av bostäder under 175. 000 pounds, rapporterar BBC.

- Husägare bör veta att vi gör allt vi kan för att hålla bostadsmarknaden på väg, säger premiärminister Gordon Brown till BBC News.

Samtidigt erbjuds brittiska förstahandsköpare statslån med fem räntefria år för upp till 30 procent av fastighetsvärdet. Ett riktigt hemlagat paket som gynnar brittiska köpare, det vill säga.

Vad tycker du?

Ska dokumentavgiften tas bort? (Closed)

Ja (94%)

Nej (6%)

Avstvemningen styrs inte och speglar bara läsarens egna åsikter.

I Norge kommer denna avgift inte att tas bort med den första. En undersökning som gjorts av skattebetalarnas förening visar att 69 procent av Norges befolkning motsätter sig denna skatt. Regeringen förväntar sig att få otroliga 5, 8 miljarder kronor på denna avgift i år.

Dokumentavgift är en avgift till statsskuldväxeln som betalas vid utfärdande, överföring eller registrering av vissa handlingar, till exempel egendomsregistrering. Avgiften utlöses vid tidpunkten för överlåtelse av fastigheter - och gäller därför för fristående hus, parhus, ägarboende och gemensamma fastighetsenheter.

Lär av de rika och släpp stämpelskatt

Jon H. Stordrange Betalarnas förening tror stämpelskatt är orättvist och unsociable.

Foto: Bo Mathisen

Foto: Foto: Bo Mathisen mer

Avgiften är idag 2, 5 procent av fastighetens marknadsvärde, med vissa undantag. Vissa överföringar är befriade från avgiften, inklusive arv enligt arvsreglerna.

För försäljning av nybyggda bostäder betalas vanligtvis endast markvärdet.

Aktie eller andel i bostadsbolag eller bolag med fast egendom betraktas inte som fastigheter och omfattas därför inte av dokumentationslagen.

Denna avgift kallas för en gemensam överföringsavgift.

Arbetslöshetsavgift

Skatteförbundsförbundet anser att denna avgift är både orättvist och orättvist.

- Det påverkar viss ungdom i etableringsfasen, säger VD för skattebetalarnas förening, Jon H. Stordrange till DinSide. - Det är en enkel beräkning. Ungdomar som går från ett till tre sovrum och sedan till ett radhus betalar snabbt 200 000 till 300 000 kronor i en dokumentavgift till staten.

Regeringen har uppgett att skatterna bör hållas på 2004 års nivå. Samtidigt var bostadspriserna lägre och staten fick cirka 3 miljarder kronor i dokumentavgifter.

- Men huspriserna har nu stigit. Om skatteintäkterna skulle vara som 2004 skulle man nästan behöva halva dokumentavgiften, ner till 1,35 procent, säger Stordrange.

Ta bort stämpelskatt för sambor

Skatte löfte uppfyllt

I regeringens Soria Moria deklarationen är en minskning med stämpelskatt var inte bland de frågor som prioriteras.

- Regeringen löfte att vända skattenivån till nivån 2004 innebar att skattenivån bör höjas så mycket som Bondevik II regeringen minskade skatter för 2004. Skatte löfte uppfylls genom budgetarna för 2006 och 2007, säger informationskonsult vid finansministeriet för Dinside.

- Skatt -och skattesats är inte satt upp eller ner eftersom lågkonjunkturen förändras. Document avgiften är ett värde kostnad, och som för de andra avgifter värde debiterar beloppen varierar i enlighet med prisförändringar. Det är inte bekvämt för konsumenterna eller särskilt praktiskt och administrativt lätt att få en avgift där räntan varierar i linje med prisfluktuationer, säger Drange.

Regeringen kommer att presentera statsbudgeten för 2009 i oktober och vi kan inte ge förhandsmeddelanden om några skatte- och skatteförändringar.

ADVERT

Mest populära