All egendom: trädgård, kök, inredning >> Socialitet

Kreativ användning av färglös färg

Stavanger Concert tilldelades Betongelement pris förra året, och har många ojämna ytor av till synes obehandlad betong. Men betongen behandlas på något okonventionellt sätt - med den färglösa basen för Nordsjö One utomhusmålning.

av de stora mängder betong används - 27 000 kubikmeter motsvarande 4. 500 lass - finner vi i stort sett alla synliga ytor i förvaltningen sida, där konserthuset medarbetare har sina jobb.

Arkitekten har valt att hålla betongen som den är. Behandlingen är osynlig för blotta ögat.

- Vi har valt ytbehandling med en färglös bas av Nordsjö One precis för att betongen ska se ut som den är. Behandlingen tillåter oss att damma betongen, annars kommer det att avge damm hela tiden. Med den färglösa färgen är också tvättbarhet mycket bättre, säger ordförande Kjetil Sunde i Malerfirmaet Lund & Vaaland på Forus i Stavanger.

Bara en mop

Den transparenta bearbetningen har helt enkelt varit ett alternativ, en kreativ lösning som inte varit så vanlig.

- Nordsjö One är i grunden en yttre akrylfärg, men här används i en färglös bas att basen innan pigmentering. Men på en helt synlig och exponerad betong passar den den färglösa basen för att binda substratet. En icke smittsam effekt uppnås. Efteråt kan du torka ytorna med en mopp, om så önskas, säger Enrico Bastiani, försäljningschef på Akzo Nobel Coating AS.

I Stavanger konsertsal males de flesta betongytor med denna bas, så att de har behållit sitt välkända utseende. Men på flera ställen används även fullfärgbehandling - med färgpigment i basen.

Hängde i banden

Projektet har varit ett komplext och komplext byggprojekt med totalt 180 rum. Under två år från början av det nya året 2011 till slutförandet hösten 2012 har 270 arbetstagare från hela Europa deltagit.

Av de 30 företagen har 21 varit lokal - en av dem Malerfirmaet Lund & Vaaland.

- För att vara effektiv har vi arbetat soniskt - i fyra zoner med en samordnad plan längst ner. Vi har varit högst 15-16 i sin tur, säger ordförande Kjetil Sunde.

- Byggnaden har erbjudit alla utmaningar du kan tänka dig. På betongytorna har vi rullat på den färglösa basen. Vi har använt byggnadsställningar och plattformar - ibland har vi också hängde i selar i luften, men allt har förändrats enligt arbetsregler och säkerhet!

ADVERT

Mest populära