All egendom: trädgård, kök, inredning >> Miscellanea

Konvertering av konstruktion lån

Den konstruktion lån används för att betala de kostnader som uppstår under byggtiden, som material, hantverkare, utrustning etc. När anläggningsfasen är över, huset passerade och certifikat för färdigställande är närvarande, var konstruktion lån omvandlas (konverteras) till normal Långfristiga inteckningar, där hus och fastigheter är registrerade som säkerhet.

Byggnadslånet är således en kredit som din bank ger att du kan dra tillbaka. Banken ger dig ett belopp tillgängligt på ett bygglånskonto. Du levererar räkningar på banken som betalar dem, och sorger att beloppet dras från lånekonto.

Bygglovet är tillfälligt och gäller under byggnadsperioden. När byggnaden är klar görs konstruktion lån i en gjeldsbrevslån säkras genom fastigheten. Du måste ha tecknat avtal för omvandling av bygg lån till långfristiga lån innan en konstruktion lån beviljas.

ADVERT

Mest populära