All egendom: trädgård, kök, inredning >> Hus

Konsumenterna stärktes i bostadshandeln

Läs mer om att köpa bostad på DinSide
  1. Få studentrabatt på inteckning
  2. Sylt ner pengar i bostäder
  3. fortsatt bostadsboomen i sikte < 999> 1. 000. billigare att byta lån
  4. Läs mer om att köpa bostad på DinSide

Få studentrabatt på inteckning
  1. Sylt ner pengar i bostäder
  2. fortsatt bostadsboomen i sikte
  3. 1. 000 kronor billigare att byta lån
  4. Kravet på vilken information som ska ingå i försäljningsuppgiften kommer att vara strängare. Dessa är bland förslagen till ändring av fastighetslagen som kommer att presenteras för finansminister Kristin Halvorsen (SV) på tisdagen. Utskottet, som har tittat på dagens lag om fastigheter, har varit tillsammans i nästan två år.

Vi har spelat rekordomsättning på bostadsmarknaden de senaste åren. Många av oss är på bostadsmarknaden och mer uppmärksamhet åt konsumenterna är något som är viktigare. Förra året steg medeltalet med 9,2 procent och en ökning av bostadspriserna på cirka 6 procent förväntas nästa år.

Egen utbildning

En minimiutbildning för medlare kan vara tillämplig. Dessutom har vi också strängare krav på vilken information som ska ingå i försäljningsuppgiften.

Redan under våren lade fastighetsbyrån förslag till ändringar av lagen om fastigheter. Snabba budrundor har orsakat oro inom branschen, liksom insynen i budrunderna och förtroendet för att buden varit verkliga.

- Den stora takten i budrunda har observerats som ett problem med egendomsöverföring. Utskottet frågar om det finns anledning att vidta åtgärder för att motverka detta och eventuellt föreslå sådana åtgärder, säger finansministeriet i utskottets mandat.

Majoriteten av utskottet avskrider förslag i sitt förslag med så korta tidsfrister att det inte går att göra en korrekt avveckling av budgivningen.

Klagomyndigheten

Reglerna för betalning till medlare och vad konsumenten har att till exempel hålla tillbaka kommissionen kan ändras.

Utskottet har också tittat på rollen som dagens överklagande system.

Klagenämnden för fastighetsservice inleddes redan januari 2005. Nemnda har till uppgift att hantera konsumentklagomål mot företag som bedriver fastighetsmäklare. Norges Eiendomsmeglerforbund, Advokatbyrån, Fastighetsföreningen och Konsumentrådet står bakom.

Juridikprofessor Tore Bråthen är ordförande för fastighetsrättskommittén, som inrättades i april 2004 då finansminister Per Kristian Foss (H). Finansministern begärde att det ska läggas tonvikt på fastighetsmarknadens renhet, ordning och öppenhet.

- Det är också viktigt att konsumenternas intressen är väl omhändertagna, säger finansdepartementet.(© NTB)

ADVERT

Mest populära