All egendom: trädgård, kök, inredning >> Utomhus

Bevarande av fientliga hus - Ägarna är de viktigaste skyddarna.

Det är kommunen som har denna information. De kommer att ange om hemmet är skyddat eller om det regleras till ett särskilt område för bevarande. Det finns för närvarande mycket få hem som är skyddade. I dessa få fall gäller bevarande både internt och externt skydd. Men om huset är äldre än 1900 kan det vara värdigt och därmed kopplat till ett register. I kommunens register kommer det att finnas några bestämmelser om bostäder. Det innebär att du inte kan göra några ändringar i huset eller området utan att begära kommunen.

Hemmet finns även i SEFRAK-registret. Dessa hus är inte föremål för något formellt skydd, men anses också vara skyddade efter ålder. Detta register ska innehålla information om alla byggnader som är äldre än 1900, i vissa områden är gränsen inrättad.

Om ditt hus är värdigt skydd, gäller det i de flesta fall på utsidan av huset. Du kan återvända hem till sitt ursprungliga skick, men du måste kunna dokumentera det tidigare utseendet på fastigheten. Eventuella bilagor eller tillägg måste sökas från kommunen.

Det finns inga bestämmelser för bevarande om huset inte är skyddat. Därför anses ägarna vara de viktigaste förmyndarna. Om du vill ha hjälp, vänligen kontakta länsstyrelsen för vägledning.

SEFRAK registry

(förkortning för SEcretariat för registrering av permanenta kulturminnen).

SEFRAK byggdes upp under perioden 1975-1995 och innehåller information om alla byggnader är äldre än 1900. I vissa delar av landet är också byggnader från de delar av 1900-talet ingår. Bl. a. Åldersgränsen är inställd till 1940 i Finnmark på grund av krigsförbrytelser och 1910 i Ålesund på grund av Stora branden. SEFRAK innehåller också ett antal ruiner och tufts samt information om byggnader som har tagits bort efter registrering. Jag tillskriver tabellen avslöjar byggnadens ålder, typ, funktion, byggnads sätt m. M. De flesta SEFRAK byggnader är inte föremål för någon form av formellt skydd, men en del av materialet bedöms utifrån den potentiella naturvärden.

I den nya upplagan av lagen kulturarvet (2000) har infört en ny bestämmelse (§ 25), som lyder: Kommunen är skyldig att lämna in en ansökan om rivning eller väsentlig förändring av inte skyddade struktur eller plats innan 1850 till den behöriga myndigheten minst fyra veckor innan ansökan beslutas. Beslut om rivning eller väsentliga förändringar av sådana strukturer och anläggningar ska omedelbart sändas till den behöriga myndigheten om denna myndighet har meddelat sig mot rivning eller väsentlig förändring. (I de flesta fall landstinget / Sami Cultural vara den myndighet som det bör rapporteras till.) Det bästa sättet att ta reda på vilka byggnader som omfattas av denna bestämmelse är att använda informationen i SEFRAK- register.De byggnader som är registrerade i SEFRAK är av hög ålder och kan vara till stor nytta trots att de ännu inte är formellt skyddade. Det är därför viktigt att åklagaren kontaktar kulturskyddsmannen i länet eller kommunen för vidare överväganden innan han ger tillstånd till rivning eller omfattande förändring av en SEFRAK-byggnad. SEFRAK är också ett unikt källmaterial för lokalhistorisk forskning, undervisning och andra informationsåtgärder.

Källa: Riksatikvaren, Norska myndigheten och Akershuss landsting.

ADVERT

Mest populära