All egendom: trädgård, kök, inredning >> Hus

Klagomål storm mot Notar

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Varför är Notar kedjan nästan alltid den som ger lägsta säljkurs när vi bjuder inspektionen? Finns det någon koppling mellan den och deras försäljningsgaranti?

Här kan du se tre av de tidigare pris tester:

oktober 2000

juli 2001

november 2002

Garanti

På webbplatserna för notarie stater nämligen följande:

Försäljning GARANTI: Om Din egendom säljs inte till ett pris du accepterar, du betalar ingenting. Vi täcker också kostnaderna för reklam. Du betalar bara om du väljer att sälja.

- Det är olyckligt att husägaren inte kan lita på fastighetsmäklaren att ge en verklig värdering utan låter också andra faktorer fungera. När en fastighetsmäklare kan komma nedåt eller anpassa prisuppskattningen för eget konto bör man vara kritisk. Mitt bästa råd är att alltid bjuda in många fastighetsmäklare innan du bestämmer dig för var du ska använda, säger konsumentrådet Christina Moestue.

Notar skulle kunna tjäna lågt pris. För att bli en mäklare och säljare som överens om prisförslaget som föreslagits av mäklaren kommer det att bli lätt för Notar att sälja fastigheten till det överenskomna priset. Detta undviker behovet av att tillämpa försäljningsgarantin. Kunden får sälja, och Notar får sina mäklaravgifter.

- Den så kallade försäljningsgarantin resulterar oftast i låga prisvärderingar, till exempel Notar, säger statsägda fastighetsmäklare Trygve Swartling.

Många klagomål

Enligt konsumentombudsmannen Bjørn Erik Thon får konsumentombudsmannen mycket klagomål om Notars marknadsföring.

- Notarius, till exempel, hade en annons i vilken de använder en hävdar att de uppnår högre priser än andra, och det har också förekommit klagomål om att säljaren garantin har missbrukats. Dessutom har vi mottagit klagomål om annonser som lovar gratis taxor, som inte är riktigt fria, säger Bjørn Erik Thon.

Vilka är dina största klagomål?

- Anmärkningar är bland de mäklarkedjor vi har haft mest klagomål om, säger Thon.

Här kan du se vad Notar har att säga för försvar.

Inte medlem i NEF

Christina Moestue i konsumentrådet säger att konsumenterna också klagar över Notar.

- Vi får mycket klagomål om Notar i konsumentrådet. Men en av anledningarna till att de är överrepresenterade bland mäklarkedjorna är också att Klagenämnden för fastighetsservice inte tar Notar-fallen. För att klagomålen ska gå dit måste mäklaren vara medlem i den norska fastighetsföreningen, och det är inte Notar, säger Moestue.

På grund av sekretessplikten har Moestue inte möjlighet att berätta hur många klagomål styrelsen har erhållit fördelat på de olika kedjorna.

Största delen av fastighetsmäklare i Norge är medlemmar i Norwegian Property Brokerage Association (NEF).Notar är dock noterat på medlemslistan.

- Notar vill självklart inte ha en medlemsorganisation, och vi är naturligtvis oense. Men jag vill inte undra varför de inte vill vara medlem i oss, du måste fråga dem, säger Tor Dybdal Holthe som är en organisationskonsult vid NEF.

- Det är slående att en sådan stor kedja inte är medlem i NEF. Men det är nog ett medvetet val från Notars sida. På så sätt förbinder sig de inte till klagomyndigheten för fastighetsservice, säger Christina Moestue.

ADVERT

Mest populära