All egendom: trädgård, kök, inredning >> Miscellanea

Vanliga misstag när man köper utomlands egendom

Drömhemmet utomlands kan vara en mardröm om du skyndar dig i köpprocessen. Foto: Colourbox.

->

Roger Helde på konsumentrådet rekommenderar att människor tar bra tid vid inköp av bostäder utomlands. Foto: Stian Lysberg Solum / SCANPIX.

Köp med hjärtat, inte med ditt huvud.

- Många människor använder för en kort tid när de ser en lockande möjlighet, säger Roger Helde, biträdande direktör i rådet Consumer till Vi i villa.

Kommer ditt drömhus att bli rödaktigt när du har gått in i juridisk och teknisk? Är du verkligen intresserad av en så lång väg till stugan, och har du övervägt om det skulle vara värt att betala för än att hyra?

Betalt i förskott.

- Några norrmän som betalar för fastigheten i förväg kommer tyvärr att förlora sina pengar, säger Helde.

Om du ombeds om förskottsbetalning måste du kräva en bankgaranti för det betalda beloppet. Du bör också hålla ett kvitto för det betalda beloppet.

Köparen av Ej ägd egendom Vissa säljare äger inte den sålda fastigheten.

- Konsumentrådet rekommenderar alla som köper ett hem utomlands för att kontrollera om säljaren är från ett välrenommerat företag. Be om dokumentation och be om referenser, säger Helde.

Undersöker inte skatteregler.

Har du kontrollerat om du måste betala fastighetsskatt i det land du vill köpa ett fritidshus?

- Du kanske måste betala fastighetsskatt i det land där fastigheten är belägen, samt skatter i samband med köp och försäljning. Eventuellt måste du också betala skatt till norska skattemyndigheter, säger Helde.

Om du planerar att hyra egendomen måste du även inkludera skattebestämmelserna om det.

- Kostnaden för inköp och hur mycket skatt på hyresintäkter, vinster och genom arv, varierar också kraftigt från land till land.

Använder inte mäklare med säkerhet

Om du köper via en mäklare som inte har löften, är det sällan något att greppa om de inte håller sitt löfte. Du kan kolla in Kredittilsynet om ett norskt bolag omfattas av lagen om fastighetsmäklare och om de har lämnat säkerhet.

- Många av marknadsaktörerna är annonsörer eller agenter. Deras verksamhet faller utanför skyddet enligt fastighetslagen, och de behöver inte tillhandahålla säkerhet för sin verksamhet. Agenten är säljarens man, som representerar endast huvudmannen och uteslutande bryr sig om sina intressen. I Norge har inte agenter rätt att bistå i avtal eller spridning av betalningar, säger Helde.

Sitter inte med reglerna

Ta inte för givet att försäljning av fastigheter utomlands är densamma som i Norge. Ta dig tid att sätta dig i lagar och bestämmelser i det land du överväger att köpa egendom innan du påbörjar affärer.

- Vi norrmän sällan mästar språket och känner inte till kulturen, förhandlingsmetoderna och reglerna i det land vi köper bostäder. Det är också viktigt att redogöra för i en köpprocess, säger Helde.

Tecknar avtal som de inte förstår

Se till att du förstår vad du skriver, inte bara i brutto villkor, utan även detaljerna. Om du inte har den tekniska, juridiska eller språkliga kunskapen du behöver skriva under kontraktet, bör du söka hjälp av professionella först. Var inte rädd att be om svar från säljaren.

- Tveka inte att ställa frågor och be om dokumentation för de svar du får. Företag kan gå i konkurs innan fastigheten är klar. Bankens säkerhet är absolut nödvändigt för att inte förlora allt.

Konsumentinfo:
  • Konsument Europa, Tel: 23 40 05 00, www. Konsumenteuropa. nej
  • konsumentråd, tel: 815 58 200, www. Konsumentverket. nej
  • Kredittilsynet, tel: 22 93 98 00, www. FSA. com

ADVERT

Mest populära