All egendom: trädgård, kök, inredning >> Utomhus

Färg städer i 2016

Färger, eller saknade färger, i arkitektur har varit ett hett ämne 2015 - som nu fortsätter med full styrka. Vid seminariet Arctic Urban Space, som nyligen hölls i Tromsø, uttryckte jag fallet för en rad olika målgrupper från staden och regionen samt några besökare. Många tillhörde den kommunala sektorn.

Honnør till Kongsvinger

I början av projektet 2010 var Glommengata ett köpcentrum i nedgång.

Kongsvinger kommun var kraftigt representerade eftersom mycket av min presentation handlade om en nyligen färgplan för Glommengata, som jag har nämnt i den här kommentaren tidigare. De skulle också lära sig mer om ljus och färg i urbana rymden, det var seminariet för seminariet. Jag tror att denna kommun förtjänar heders att ägna så mycket kreativt tänkande och fokusera på att lyfta stadsmiljön. Vad jag vill betona är respekten för att förvärva yrkeskompetens för att undersöka färgen som ett verktyg. Deras effektiva förvaltning av ett färgprojekt har sparat en sorglig shoppinggata från förluster och förluster av kunder till köpcentra, samt inspirerat samhället till en ny givare.

Hur kan en kommunal fond använda medel för sådana ändamål? Jo, det har varit bra att skriva motiverade ansökningar.

Under 2007 var det en avsikt att genomtänkt färganvändning i staden som jag hade bidragit till. Jag gjorde en analys av den äkta övre staden mot fästningen och fann att vitt och grått hade smutit in i den annars färgstarka trädbevuxen bosättningen. Kommunen skulle initiera åtgärder, men första satsningen på ett pilotprojekt där det var mest nödvändigt. De underlättat färgschema i Glommengata 2010 med målet att se om nya kolorisme kunde höja miljö i denna fallfärdiga gata, som ligger på stationen sidan av Glomma.

Färgschema support

Det färdiga färgschemat för Glommengata på Kongsvinger.

År 2012 fick kommunen 300 000 bostads Bank kompetens innebär att kunna använda bara expert för att utföra färgschema, liksom att bidra med en kunskap hiss till både hyresvärdar och kommunanställda (medvetenhet). Bland annat anordnades fler seminarier, senast 2014 med 90 deltagare, inklusive ungdomsskolestudenter.

I slutet av 2015 hade 11 av 14 lantbrukare följt upp färgschemat.

Det tog tid att få gårdens ägare i detta, men visade sig gradvis trenden när de såg den extrema omvandlingen de första byggnaderna gick igenom. Det har också hjälpt dem att få gratis rådgivning och betydande materialbidrag från kommunen.

År 2013 fick projektet godkännande 700. 000 av landstingets verksamhet medel som skulle kunna användas för fysiska åtgärder, måla etc. Med detta var långt fler hyresvärdar stimuleras att delta i projektet, även om bidraget endast uppgår till en liten del av den totala kostnaden för uppgradera.

Målet var att slutföra större delen av planen under 2014 och 2015 som sista gräns för användningen av bidrag.

Bekymrat resultat

Utmaningen var att ta hänsyn till båda människors medbestämmande för sina egna hus och ta hand om helhetsintrycket. Dialogen var således i centrum, och dialogen tar tid. Man kan inte, som en diktator, dra en komposition ner på gården för gårdägare. Det är inte heller lätt att komma till en sådan mobilisering inom några år, men det var viktigt att de flesta hyresvärdar uppgraderas samtidigt att inspirera varandra och hålla motiverade.

I slutet av 2015 hade 11 av 14 byggnadsägare som utförs i enlighet med den färgschema, 8 av korn maldes, 1 husfasader modifierades och två fasader mottagna Street Art på väggarna. Det sistnämnda var ett samarbetsprojekt med QR 2014, ett lokalt gatukonstprojekt. En av fasaderna finansierades av kommunen och nuvarande gårdar, COOP Mega. 5 av fasaderna på gatan hade tillfredsställande färganvändning från tidigare. Det handlar nu om 3 fasader som är mer benägna att få mer färg, men vi tror att de kommer att förändras i positiv riktning om några år.

Två av fasaderna fick gatukonst på väggarna.

New Identity

Glommengata i tre versioner: grå vitt och gult - respektive 2007, 2013 och 2016. Färgerna har talat punkt och det skulle vara svårt för människor mallar nu grå Konsvinger.

Stimulanspotentialen är stor jämfört med resten av staden. Här är många människor som målar grå nu. Glommengata har blivit en talkie och har sin egen facebook-sida med mycket aktivitet. Från att vara en förlorare till lokala köpcentrum ser vi nu en ny etablering av näring och större aktivitet i gatan. Det hjälper också de befästa områdena att renoveras 2013 genom en rumslig bosättning mellan staten Veivesen och kommunen. Det finns planterade färgglada skogar och ett ljust projekt pågår.

En del framsteg gjordes för att dekorera vissa byggnader i synnerhet, men detta har ännu inte slutförts, förutom de som fick Street Art på sina byggnader. Dessa konstnärer har dock satt sin prägel på flera fasader i centrum och på trottoarerna, och har bidragit ytterligare att sätta Kongsvinger på kartan som en stad där färgerna skall leva, både i Övre staden, Mellanöstern Town och stationen Sida. I det förra användes medel från riksantikvarvarna för att färga ett antal hus för att hitta originalfärger. Här handlade det om att återvända från plastmålningar och gråtonade paletter till traditionella tekniker och färger. Således full cirkel, från oro budskap som jag skickade ut i 2007.

Syftet med att presentera projektet i olika forum är att förmedla erfarenheter så att andra kommuner kan ta itu med det här problemet. Var är lokal eller extern yrkeskompetens? Och inte minst, var kan man söka medel? Känn dig fri att börja där eftersom de finns. Se även Husbankens hemsida där flera sådana projekt och metoder har presenterats och lanserats 2016 för att berika våra stadssamhällen.

Glommengata.

ADVERT

Mest populära