All egendom: trädgård, kök, inredning >> Hus

Klocka utan siffror / klokare

Techno Ting egendom

  1. Klocka utan siffror / tittare
  2. FM ljus
  3. Indragbar stål spis
  4. Trådlös audiovisuella sänder <999 > PC för temperaturkontroll
  5. Den danska designern Jacob Jensen har skapat en sådan klocka.

"Timer Clock" visar vilken tidpunkt när segment segmenterade segment används.

Inget analogt eller digitalt nummer, ingen klokare. Klockans mat är dock elektroniskt.

Sektor

Sekunden visas när cirkeln i mitten blinkar en gång i sekundet.

Timerna läses i en stor cirkel om tolv delar, var och en representerar en timme.

Minuter visas i en cirkel utanför detta, som är indelad i 60 (minuter). Tiden kostar omkring 500 kronor.

Jacob Jensen

ADVERT

Mest populära