All egendom: trädgård, kök, inredning >> Nya Och Användbara

Skorstenen

Det faktum att vi lever i ett land med en lång tradition av brask betyder inte nödvändigtvis att vi gör det rätt. Bland annat för fuktig ved och dålig lufttillförsel ökad sotavlagringar i skorstenen, vilket ökar risken för skorstensbränder. Det kan dock minskas genom regelbunden användning av piprensare från Kemetyl. De aktiva ingredienserna i piprensare fungerar som en förbränningskatalysator som tjära brinner vid en lägre temperatur. Ergo brände tjära på sotpartiklar upp i stället för att fastna i skorstenen.

ADVERT

Mest populära