All egendom: trädgård, kök, inredning >> Socialitet

Rådhuset inne

Stadens stora representation Byggnaden har annars 400 små och stora evenemang årligen. Stadshuset har också en viktig plats i landets konsthistoria genom sina smycken och Rådhusgalleriet.

Men först och främst, Oslo stadshus, stadens politiska och administrativa centrum, en daglig arbetsplats för 450 medarbetare och politiker och en kommunal informationscentrum för huvudstadens väl 500. 000 invånare.

Närvaron av Oslo stadshus blev en långhårig affär. Redan år 1915 presenterade Kristianias föredragande Hieronymus Heyerdahl planer för ett nytt rådhus och en renovering av det gamla hamnområdet. År 1918 vann de två arkitekterna Arnstein Arneberg och Magnus Poulsson arkitekttävling för den nya byggnaden, som det slutliga förslaget var klar 1930.

linoleumgolv

Grundstenen lades ned 1931, under andra världskriget ledde till ytterligare förseningar, så att Officiell inledning ägde rum första 15 maj 1950.

Nu är Oslo stadshus i rehabiliteringsperiod. År 2003 kommer 250 kontor, gemensamma utrymmen och mötesrum att ha nya våningar. Total golvyta i byggnaden är ca. 30.000 kvadratmeter. Det ligger i de två tornbyggnaderna med en höjd av ca 60 meter. Rehabilitering sker. I mitten finner vi en centralbyggnad med festrum, rådhus och Rådhushallen med en takhöjd på 20 meter.

Civilarkitekt Halvor Poulsson MNAL har det kreativa ansvaret för renoveringen. Halvor Poulsson är barnbarn till en av de två arkitekterna, Magnus Poulsson. I de två tornbyggnaderna låg linoleum ursprungligen på golven i de ifrågavarande områdena. Linoleum väljs också som de nya golvbeläggningarna, alla designade av Halvor Poulsson.

Läs mer i Color Magazine 03/2002

© ifi 2002 / Color Magazine 2002

ADVERT

Mest populära