All egendom: trädgård, kök, inredning >> Miscellanea

Checklista för att köpa en bostad

Dålig

• Finns det någon dokumentation för utfört arbete?

• Finns några kvitton eller garantier?

• Har yrkesverksamma gjort jobbet?

• Är rummet byggt enligt Wet Space? (Om så är fallet finns det dokumentation => Om inte dokumentation = NEJ)

• Rinner vattnet i duschen i duschen? (ska testas)

• Är tecken på synligt membran avstängt?

• Finns det en klämma till strömmen?

• Gamla gjutjärnskåpa och nytt badrum = dålig lösning som kommer att orsaka skada förr eller senare.

• Är det sprickbildning i kakel?

• Finns det sprickor i flugor?

• Finns det / varit läckage till / från grannarna?

Är ventilationen tillräckligt bra? Inbäddad luft indikerar motsatsen.

• Vad behöver man göra med badrummet för att uppnå önskad standard? Får den lägga till duschkabin och målning? Eller kan det antas att hela badrummet behöver förnyas?

Ett helt nytt bad kan snabbt kosta 150-200. 000 kronor.

Kök

• Kontrollera läckor i köksfacket (botten) och på golvet framför köksdisken.

• Ålder och slitage på inredningen

• Öppna kranen och kontrollera vattentrycket. Dåligt tryck kan indikera tätt rör i gamla hus.

Splitters nya kök kostar snabbt från 50 000 kronor.

Elektricitet

• Hur gammal är växten?

• Har några ändringar eller nya installationer gjorts sedan 1999?

• Har överensstämmelseförklaringen gjorts för arbete?

• Finns det några synliga "lösa" ledningar eller skador på kontakter / kontakter?

• När var den sista kontrollen? Är order följd?

• Är säkringar ofta? Värmesäkringar indikerar kapacitetsproblem.

• Ändras ingångsledningarna / höjdlinjerna?

Ny anläggning kostar från 50 000 uppåt, beroende på ålder, skick och omfattning.

Läs också:

Våren i trädgården - förbereda trädgårdsperioden

Gör dig redo för våren. Nu kommer det!

Windows / Dörrar

• Kontrollera fuktskador och dra runt fönsterramar och dörrkarmar.

• Är fönstren punkterade (luft mellan isoleringsskikt)?

• Fönsterens ålder (stämplat i ramen mellan glasytorna)

Nya fönster kan kosta 5 000 kronor per styck.

Källare

• Finns det någon typisk "källarlukt"?

• Finns det luftventiler? Gamla hus har sällsynta luftventiler. Brist på ventilation kan orsaka fuktproblem och mögel.

• Kontrollera väggar och golv för vitt pulver (saltspray) och färgblink. Detta föreslår fuktproblem.

Är ventilationen tillräckligt bra?

• Fråga säljaren om det finns eller varit i källaren av fuktproblem och om han vet vad det orsakas av.

• Har det varit några problem med svamp eller skadedjur?

• Är väggarna klädda? dvs Är det panel eller plattor (spånskiva, gipsskivor) på väggar?

• Är väggarna isolerade?

• När var detta arbete gjort och av vem?

• Är det trägolv? dvs Är golven uppdaterade?

• När var detta arbete gjort och av vem?

Läs också:

Garden Toolbox

Vissa trädgårdsredskap är snyggare än andra.

Loft

• Glöm inte taket! Kontrollera efter tecken på läckage längs väggarna och taken och kontrollera röret för fuktutslag och tävlingar.

Vatten / avloppsvatten

• Fråga alltid om äldre septiktankar är bortkopplade och begära information om hur det gjordes. Var avloppet ändrat? Var plaströret ritat i befintliga betongrör?

Ytterväggar

• Fråga säljaren om det finns isolering i väggarna. Fråga om hur många kilowattimmar som används i året. Den genomsnittliga förbrukningen för hus är cirka 20 000 kWh per år.

• Finns det några bevis på rotskador i bordsduken? Sätt in ett spetsigt föremål i väggen för att kontrollera.

Läs också:

Vårnyheter till köket från AEG

Vi har tittat på några av vårnyhetene till köket från AEG.

Tak- / takkedjor

• Hur gammal är taket?

• Kontrollera taket för brutna taxor.

• Alla områden där takytorna är perforerade bör inspekteras specifikt (rör, luftkanaler).

• Är det läckage?

• Har det läckt läckor? Saknas i trä, tallrikar mm på vinden.

• Kontrollera om takräcken är full och ren och om avloppet är urladdat från huset.

• På vintern; Finns det skenor på skenor / ärmar / flotte? Bulk takskenor eller isstrålar från takstället indikerar fuktproblem på vinden.

Rör

• Kontrollera om den ser full och klar (sprickbildning, frostblåsning).

• Är röret kontrollerat av sopmaskinen / brandmanen? Finns det en rapport?

Grundmur

• Leta efter skadade skador och sprickor i väggen. Fråga säljaren om det finns några problem att dörrar och fönster är långsamma att öppna.

• Ännu terrängen mot huset? Fungerar avloppet tillfredsställande? Ny dränering kan kosta cirka 3000 per meter.

Rivad oljetankfartyg

• Fråga ägaren om hur gammal tanken är och begär dokumentation att den är villkorligt kontrollerad enligt föreskrifterna. Om din tank är över 20 år och inte kontrolleras, borde du vara i tjänst. Tanken rostar över tiden och läckage kan uppstå.

Villkorskontroll kostar 5 000-10 000 kronor.

Oljeläckage kan vara mycket dyrt.

Område

• Ljud / lukt, sol / skugga

• Finns det några nya regleringsplaner?

• Finns det buller från grannarna?

• Om säljaren inte kan svara på dina frågor, prata med skattebetalaren. Skattebetalarens telefonnummer finns i tariffdokumentet.

Legal

• Har bygglovstillstånd följts? Överensstämmer alla bostadsutrymmen med bestämmelserna?

• Är ombyggnad gjord av godkända proffs?

• Är arbetet dokumenterat?

• Genomför det med några rättigheter eller skyldigheter (väg, brygga, strand el).

Är de registrerade och dokumenterade?

• Om hyresbostad: Är det godkänt för uppehållstillstånd?

ADVERT

Mest populära