All egendom: trädgård, kök, inredning >> Miscellanea

Kontrollera rökdetektorn

->

Att börja brinna är viktigt att elden inte sprider sig. Därför bör du försiktigt ställa in rökdetektorn - så att elden detekteras snabbt.

Byt batteri

Rökdetektorbatteriet ska bytas ut en gång per år. December är en fest för hembränder, varför börja inte med att byta batteri i rökdetektorn.

Dammsugare rökdetektor

Damm och smuts kan orsaka funktionsfel eller rökdetektorn fungerar inte korrekt. Var försiktig när du rengör rökdetektorn så att du inte förstör elektroniken.

Byt röklarm Rökdetektorer är inte eviga. Det rekommenderas att de byts ut vart tionde år för att undvika fellarm eller fel i elektroniken.

Regelbundet test

Du bör testa rökdetektorn regelbundet för att försäkra dig om att den fungerar ordentligt. Använd testknappen på enheten för att testa batteriet. Testa rökdetektorn genom att hålla något som avger rök strax under larmet.

Minst en per våning

Det ska finnas minst en rökdetektor per våning i bostaden. Vid stora bostadsområden, överväg att installera fler rökdetektorer.

Seriekoppling

Om du har flera rökdetektorer, överväg att ansluta dem så att larmet går igenom hela hemmet när en av dem upptäcker en brand. Du kan göra parningen själv, men det krävs att du har rökdetektorer som är avsedda för detta.

Källor: Fire Protection Association. Nej, Säker. nej,

ADVERT

Mest populära