All egendom: trädgård, kök, inredning >> Hus

Kontrollera grannens landgräns på nätet

Dessa är de tjänster vi köper medel för att

Slipper dagsljus i

dröm badrummet ligger i en gammal lada

Oslos coolaste inredningsbutiker

För några år sedan lanserade den norska Mapping en gratistjänst där Du kan ladda ner en akutaffisch online så att ambulansen lätt kunde hitta kabinen med GPS-koordinater.

Nu lanserar de en ny webbplats som ger gratis tillgång till fastighetsinformation online.

Tjänsten vid seiendom. nej kommer att ge alla bostads- och stugägare tillgång till uppdaterad information i Norges officiella fastighetsregister.

PÅ NÄT MED STATEN: Statens kartläggning har nyligen lanserat en ny hemsida som ger fri tillgång till fastighetsinformation online. Foto: Illustration: Norwegian Mapping Authority

Vill förbättrad kvalitet

Här kommer du att kunna se och kontrollera vad som registreras på din och andras egendom, till exempel byggnader, mark på platsen, adresser och markföroreningar.

Eller du kan kontrollera att informationen om köp och försäljning är korrekt.

- För att få lättare tillgång hoppas vi få mer feedback om egenskaper, byggnader och adresser som inte är korrekt registrerade. Vi förväntar oss också att många av de angivna uppgifterna är av allmänt intresse. Med ökad användning blir användbarheten av de data som placeras i matrisen synlig, säger Per Anders Bjørklund i Statens kartmyndighet för Hytteliv. nr.

Vissa begränsningar

Förutom bostads- och stugägare kan servicen vara av intresse för potentiella fastighetsköpare som vill kontrollera fakta om fastigheter och byggnader, inklusive information om kulturarv.

Registrering i matrisen är inte valfri. Matrikkelloven ställer därför strikta krav på vad som kan levereras till allmänheten och som kan få tillgång till fullständiga uppgifter.

Generellt anges inte personuppgifter och husägare, inklusive namn och adresser. Detsamma gäller för historia av fastigheter som berör endast de som är involverade. Det kan vara kartransaktioner, divisioner, fusioner och gränsvärden.

Information om hyresvärdar anses också vara personligt känslig, och detsamma gäller ägarbrott för sektioner och detaljerad information om byggnadens innehåll, säger den norska myndigheten.

Praktisk information

Hyttelivs experten Per Christian Tellefsen har en känsla av den nya tjänsten, och anser att det kan vara användbart för många.

- Det här är information som borde vara lättillgänglig för alla. Det är trevligt att det här kommer nu. Men informationen skulle förmodligen leda till rejäl granne diskussioner av typen: "Halva din byggnad står på min egendom - vad ska du göra med det ..."

- Men det kan också ha en positiv effekt, eftersom det är lättare att hitta till vad som dokumenteras så att oenighet kan undvikas innan konflikter uppstår, tillägger han.

Många kommuner har tillgängliga kartor på sina webbplatser, men erfarenheten visar att uppdatering kan ta tid.

Pappersbaserad information har också varit vanligt, men det har ofta varit gammal och opålitlig.

Nu uppdateras uppdaterade data direkt från matrisbasen.

Läs också:

Vill du hålla dig uppdaterad på inredning och hemtextil? Anmäl dig till Click Home Newsletter.

Få nya inredningsförslag i Bonyts inspirationsguide.

Kolla in dessa lyxfastigheter

Se kabinen före och efter renoveringen

ADVERT

Mest populära