All egendom: trädgård, kök, inredning >> Miscellanea

Kontrollera brandsäkerheten hemma

förordningar om förebyggande brand och brand inspektion kräver att alla hem bör ha minst en godkänd rökdetektor. I större hus med flera våningar rekommenderas minst en rökdetektor på varje våning och i varje sovrum. Den bästa lösningen är rökdetektorer som kan anslutas för att varna dem samtidigt. Rökdetektorer ska testas varje månad genom att trycka på testknappen. Testa även med rök en gång i taget, till exempel med hjälp av en match. Byt batteri varje år om du inte har rökdetektorer anslutna till elnätet.

Förordningen kräver också att alla bostäder har manuellt släckningsutrustning, dvs husbrandslang eller brandsläckare. Det säkraste är att ha båda. Läs noggrant bruksanvisningen och håll regelbunden släckutrustning.

Viktiga kontrollpunkter:

- Kontrollera flygvägarna! Du borde kunna komma ut ur ditt hem snabbt utan att behöva använda en nyckel för att låsa dig. Flygvägarna får inte blockeras av möbler, cyklar, barnvagnar och andra föremål. Gärna montera eldstaden eller eldstaden i anslutning till sovrum på höga våningar.

- Använd ljus med omsorg! Använd endast ej brännbara ljushållare. Placera lamporna på ett bra avstånd från gardiner och liknande. Använd inte ljusmuffar. Lämna aldrig ett rum utan att släcka alla ljus först.

- Visa el-vet! Kontrollera säkringarna - om de ofta är heta eller mycket heta, kontakta elinstallatören för att kontrollera hela elsystemet. Försök inte dig själv som en "hobby elektriker". Endast auktoriserade installatörer som får utföra arbete på det fasta elsystemet. Undvik överdriven användning av gemensamma kontakter.

- Var medveten om användningen av elektriska apparater! Ha så få elektriska apparater som möjligt när du sover eller lämnar hemmet. Använd utrustningen korrekt - läs bruksanvisningen noggrant. Håll alltid kaminen under övervakning när du lagar mat. Använd inte elektriska värmare som torkställ. Stäng av TV: n med strömbrytaren på själva TV: n. Koppla alltid ur kaffebryggaren och andra termostatstyrda elektriska apparater efter användning.

- Lighthouse korrekt! Tycker du om ved, använder torrt trä och har alltid bra drag. Asken förvaras i en brandfarlig behållare med lock och tömmas ordentligt. Ask kan vara brandfarlig i flera dagar. Om du har frågor om avfyring, kontakta sopmaskinen.

- Kom ihåg nödnumret för brandtjänsten! Vid brand, ring 110 och ange exakt adress.

Konventionell Brandsläcknings orsakar:

  • Bar brand (rökning, ljus, värme etc), 25 procent
  • Elektrisk orsak, 23 procent
  • Felaktig användning av elektrisk utrustning, 22 procent
  • Okänd anledning, 15 procent
  • Bränd eld, 10 procent
  • Övriga skäl, 5 procent

För mer information: www. Norsk-Brandskyddsföreningen.com

ADVERT

Mest populära