All egendom: trädgård, kök, inredning >> Energi

Skyldighetsbevis - Kommer det att bli dyrare ström från nyår?

Det obligatoriska certifieringsskyldigheten är ett resultat av myndigheternas önskan att investera i förnybar energi. Enova förklarar gröna certifikat som ett marknadsbaserat instrument som stimulerar ökade investeringar i förnybar energi.

- I ett system med obligatoriska gröna certifikat bestämmer regeringen hur mycket ny kapacitet som ska byggas under en viss tid, vilket kräver att kunderna köper ett motsvarande antal gröna certifikat som de skriver.

Gäller priset

Från och med detta nya år införs denna punktskatt på kraftförsörjning. Detta innebär att nuvarande konsumtion nu är föremål för en konsumtionsavgift, måste kraftleverantören nu köpa certifikat för. Denna kostnad överförs till slutkunden.

- elcertifikat kommer att resultera i en ökning av elpriset till kunderna i storleksordningen cirka 0, 8 för att vara mer än en, 0 cent / kWh exklusive moms från 01 01. 2012. För en normal hushåll kommer för 2012 uppgår till cirka NOK. 200, - påstår Gudbrandsdal Energi.

På längre sikt kan mer förnybar energi ge oss ett kraftöverskott som kan sänka elpriserna. Foto: Colourbox

Fortfarande inte dyrt?

Flera medier har därför gått ut de senaste dagarna och hävdat att detta ger konsumenterna dyrare makt. Det är inte nödvändigtvis korrekt.

Programmet har lanserats för att göra det mer lönsamt att investera i produktion av förnybar energi. Detta kan ge mer makt till marknaden, vilket i sin tur kan sänka elpriset. Således kan summan av elpriser och kostnader med energicertifikat inte vara högre än tidigare.

- analytiker Markedskraft har uppskattat att systemet kommer att ge en kraftöverskott i Skandinavien under de 47 TWh år 2020, och de tror att detta kraftöverskott kommer att kunna erbjuda priskollaps på marknaden om det inte utvecklat flera kabelanslutningar utomlands, skriver Gudbrandsdal Energi i ett brev till sina kunder.

Femton kronor

Det är dock troligt att det totala priset kommer att öka först till dess att utvecklingen av förnybar energi har börjat ordentligt. Ökningen i månatliga utgifter kommer dock att vara blygsam för de flesta. I genomsnitt pratar vi om cirka femton dollar extra för en vanlig hushåll.

Läs också:

5 fel du måste undvika när du målar

När du målar, är det viktigt att veta hur man går vidare för att få bästa resultat. Här är nybörjarefel du måste undvika.

ADVERT

Mest populära