All egendom: trädgård, kök, inredning >> Hälsa

Cancer inom några veckor

Endast två till fyra veckors exponering för asbest är tillräckligt för att orsaka obotlig cancer, så hantverkare och hemfixare måste vara obs.

Asbest kan med andra ord vara farligare än tidigare antaget.

Dödlig

En ny vetenskaplig artikel, publicerad i "Uschrift for Läger", visar att asbest kan orsaka obotlig lungcancer efter en mycket kortare exponering än tidigare trodde. Det är danska tidningen. dk som rapporterar om detta.

Lungcancer är en cancer som ofta kostar patientens liv endast året efter diagnosen har gjorts. Enligt danska siffror är det ca. 400 fall av asbestrelaterad cancer årligen.

Rolf Petersen, general på Slagelse sjukhus i Danmark, finner det förvånande att sådana korta exponeringsperioder är så farliga.

- Det finns mycket liten exponering för att öka risken för lungcancer, säger han till tidningen. dk.

Så om du ska arbeta i byggnader där du är rädd för att det kan vara asbest, bör du alltid skydda dig med dammmasker och fulla drag. Det är farligt att andas in asbest.

Farligt för familjen

Asbest är en vanlig term på en grupp kristallina silikatmineraler med fiberstruktur, som kan vara cancerframkallande.

Risken uppstår endast när lös asbestfibrer fungerar i form av andningsbart damm.

Asbestdamm är enligt artikeln så farligt att även älskare av de som utsätts för ämnet kan bli sjuka av det.

Forskning från Aalborg Universitetssjukhus i Danmark visar att 11 av 24 kvinnor har haft lungcancer eftersom de har haft flickvänner, män eller familjemedlemmar som har arbetat med asbest.

Forskarna är inte helt säkra på hur kvinnorna utsattes för asbest, men förväntar sig att tvättning av mäns arbetskläder ska vara orsaken till exponering.

Finns i gamla byggnader

Asbest är farligt, har länge varit ett mycket välkänt problem bland hantverkare. Redan på 80-talet var materialet helt förbjudet.

Mellan 1940 och 1980 användes asbest som isolering av rör och pannor bland annat.

Även om asbest inte används i nya byggnader har materialet använts i stor utsträckning tidigare. Många av dessa hus och byggnader är fortfarande idag.

För vuxna och seriösa hantverkare är fadern välkänd, eftersom isolering av asbest har fått stor uppmärksamhet tidigare. Dessa är därför goda för att skydda sig själva, medan de yngre hantverkarna gärna inte är medvetna om den fara de utsätts för utan skydd.

Om du vill utföra rivning, reparation eller underhåll där det finns misstanke om asbest i Norge, måste du ha tillstånd från Arbetsinspektionen innan du börjar.

ADVERT

Mest populära