All egendom: trädgård, kök, inredning >> Hus

Kan du verkligen installera tvättmaskinen själv?

De flesta av oss har en tvättmaskin. Och de flesta av oss måste ibland köpa en ny tvättmaskin.

Butikerna som säljer tvättmaskiner och andra tyngre vitt och bruna varor erbjuder både hemkörning, hushållning, gammal utrustning och montering av en ny tvättmaskin.

NYT VASMASKIN? Många butiker kommer att sälja din montering när du köper en ny tvättmaskin. Så länge de inte erbjuder dig professionella kan du också göra det själv - om du tror att du gör det själv. Foto: Shutterstock / NTB Scanpix Visa mer

Vissa hävdar också att du inte kan göra montering själv.

Men har du verkligen någon annan att montera din nya tvättmaskin? Eller kan du också göra det själv?

Rörindustrin säger nej, medan försäkringsbolagen säger ja - precis som för montering av diskmaskiner.

- Nej, du kan inte montera dig själv!

Enligt Are Skaar Nielsen, chef för sanitärteknik vid VVS entreprenörer Norge, är det absolut inte tillåtet att själv installera tvättmaskinen - om du inte är expert.

Han hänvisar till vad den säger om de tekniska installationer i plan- och bygglagen, att "nödvändigt underhåll och reparationsarbeten utförs av kvalificerad personal":

NO, DU KAN Montera inte själv: Är Skaar Nielsen, chef för sanitärteknik hos rörentreprenörerna Norge, säger att det inte är tillåtet att installera tvättmaskinen själv. Foto: Rørentreprenørene Norge Visa fler

- Som vi förstår klausulen, så det gäller för hela anläggningen som krävs underhåll måste utföras av en professionell med gesäll eller motsvarande kvalifikationer, säger Nielsen till Dinside.

- Alla anslutningar måste anslutas, om bara de två smala slangarna bakom tvättmaskinen är anslutna. Så det är inte tillåtet att själv installera tvättmaskinen, eftersom vi förstår det fortsätter han.

Enligt Nielsen är det vad de i rörentreprenörerna tolkar lagen. Men han säger också att det finns många som väljer att ignorera detta och att så länge försäkringsbolagen säger att det är ok att göra detta, så får det i verkligheten ingen betydelse om du inte gör som lagen säger.

- Det är försäkringsbolagen som är de enda som kan införa restriktioner för individer, du är befälhavaren i ditt eget hus. Så länge de säger att det inte är så farligt, är det ingen konsekvens - men det är inte tillåtet, säger Nielsen.

Det är inte definierat i lagen vad menas med expertpersonal. Enligt Nielsen kan detta utbildas rörmokare med svenska bokstäver eller det kan finnas anställda med minst 6 års erfarenhet inom branschen.

- Tja, du kan anslut dig

Som Nielsen säger ovan är försäkringshållaren av en annan betydelse än rörledningsbolagen.

Dinside've talat med flera försäkringsbolag, och alla säger samma sak:

Denna DO: Du kan finjustera ansluta till vatten och avlopp på tvättmaskinen själv.Foto: Shutterstock / NTB Scanpix Visa mer

Så länge det finns en ren brytare, och du gör inga ändringar eller justeringar, och det är inte en ny installation, kan du själv göra det.

- Ansluta tvättmaskinen själv kan göras genom att ansluta de två slangarna till det fasta röret. Vad du inte kan göra själv är att göra förändringar eller installera en fast rörledning - det är en rörmokare, säger Simon Andre Olsen vid institutionen för egendom och ansvar i Gjensidige till Dinside.

Detta är också det meddelande vi får från Tryg och If.

JODA: Emma Elisabeth Vennesland i If Damage Insurance säger, som de andra försäkringsbolagen, att du kan montera dig själv. Foto: Om Visa mer

- Tvättmaskin placeras ofta i rum med dusch, handfat eller badrum, så det är möjligt att installera avloppsslangen själv för att tvätta eller tömma avloppet. Vattenanslutningen är lättskruvad. Det innebär att tvättmaskinen enkelt kan anslutas till dig själv och byggförsäkringen är giltig, säger Emma Elisabeth Vennesland, biträdande informationsdirektör vid If Skadeforsikring.

- För att installera tvättmaskiner och diskmaskiner kan du själv göra det. Men Tryg Forsikrings råd är att du är i tvivel, så få hjälp från rörmokaren. Men om du gör det själv, kommer du göra mycket fel om du får en reducerad betalning på försäkringen, säger Arvid Steen, presschef i Tryg.

Han hävdar att det inte finns någon lag som kräver att vatteninstallationer installeras av yrkesverksamma och att konsekvensen av skador är behandlingen av individens försäkringsbolag.

- I förhållande till Tryg har vi inte förkortat "utflödesskador" där försäkringstagaren själv har installerat diskmaskin eller apparater ", berättade Steen för Dinside.

Övriga krav på nya installationer

För nya installationer av diskmaskiner, kylskåp med vatten, kaffemaskin, etc., slår TEK10 in och krav på läckageproppar.

När kaminen är ominstallerad tänds TEK10 och ställer krav på eldstaden.

Nya installationer definieras när punkten eller elpunkten är etablerad eller flyttad.

- Alla ingrepp i elinstallationer eller rörledningar kräver yrkesverksamma. Det innebär att allt sådant arbete måste dokumenteras genom att utföra hantverkare. Enligt försäkringsvillkoren finns en säkerhetsföreskrift som förtydligar detta, vilket innebär att om du misslyckas med att använda proffs på elinstallationen eller rörledningen, kan det vara skadligt för skador, säger Vennesland till Dinside.

Enligt källor som Dinside har pratat med är det alltid nödvändigt att installera automatisk avstängningsventil vid montering av tvättmaskiner. Det är inte klart när detta kan vara på plats.

§ 29-6. Tekniska installationer och anläggningar

Tekniska installationer och anläggningar ska utformas och genomföras för att tillhandahålla prestanda som tillhandahålls och klara de inre och yttre belastningarna som normalt uppstår. Kraven i 29-3 första stycket gäller på motsvarande sätt.

Tekniska installationer och installationer ska installeras, installeras, drivas och underhållas på ett sådant sätt att de uppfyller kraven på sund hälsa, säkerhet och miljö, inklusive den energianvändning som föreskrivs i eller enligt lagen. Anläggningen av ägaren ska säkerställa att nödvändigt underhåll och reparation utförs av kvalificerad personal.

Om de tekniska installationerna och anläggningarna i kommunens utrymme är skada för miljön, kan kommunen besluta att ägaren ska vidta nödvändiga åtgärder. Om särskilda omständigheter gör det rimligt kan det fastställas att utgifterna för sådana åtgärder helt eller delvis ska bäras av ägaren till en annan egendom som är orsaken till att ordern ges.

Detta avsnitt gäller på motsvarande sätt för tekniska installationer och anläggningar i befintliga byggnader.

Ministeriet kan genom förordningar göra ytterligare bestämmelser, t.ex. a. om tillträde eller installation av installationer och anläggningar, reparation av anläggningar i drift och hyresvärdens uppgifter.

Källa: Lag om lag, planering och byggnad

Läs också:

Kan du själv installera diskmaskinen? Här får du ett svar

Krävs med en spis

Billiga vattensensorer kan spara dig från stora vattenskador

ADVERT

Mest populära