All egendom: trädgård, kök, inredning >> Rea

Köp tentor? Hur undviker du

Den allmänna regeln är att när en skarv av domstol måste också ägnas en stämpel till tillståndet av 2, 5 procent av det värdet. Det finns dock vissa som kan undantas från det, på dagens marknad, ganska hög avgift.

Se lista över vem som kan få undantag från kartmyndigheten.

I lagen anges att överföring av egendom är befriade från stämpelskatt om överföringen går till make av den andra maken avlider eller vid byte gemenskap i samband med separation eller skilsmässa.

Det hela kanske inte vet är att detta gäller även lika överföring av offentlig egendom mellan sambor efter skilsmässa.

Vissa hävdar

Har du köpt en lägenhet med en vän eller en syster är dock ingen anledning att glädjas om du ska flytta isär och en att ta över hela huset.

Undantaget gäller endast två som har bott tillsammans i ett "äktenskapsliknande förhållande". Dessutom måste du ha haft en gemensam public-registrerad adress i minst två år före pausen, eller vänta, ha eller har haft barn tillsammans.

"Om upphörandet av samlevnad sker som ett resultat av ett parti död, är det tillräckligt att sambor vid tidpunkten för dödsfallet var folkbokförda på samma adress," står det i lagen.

Undantaget gäller endast överföring av tidigare allmännyttan när äktenskapet är över, och inte för dem som vill överföra egendom sinsemellan inom en samlevnad. Undantaget gäller även för fastigheter och andra fastigheter där du inte bor.

Dokumenterad

Om du omfattas av undantagen kategori är det viktigt att korrekt dokumentation lämnas in. Om du har haft samma registrerade adress i mer än två år måste du skicka dokumentation på detta tillsammans med meddelandet när det skickas till fastigheten. Du kan begära en sådan utskriftsförfrågan från Folkeregisteret.

Det är inte ett krav att du har bott på samma adress under tvåårsperioden, skriver Mapping Authority på sin webbplats. Om du har bott tillsammans i mer än två år, men inte har haft en gemensam offentligt registrerad adress, kommer inget undantag att beviljas. Här är lagen sträng.

Om du väntar, har eller har haft gemensamma barn tillsammans finns det inget krav på gemensam registrerade adress, och du kan få ett undantag från stämpelskatt av breakups genom att skicka in en födelseattest eller ett läkarintyg av pågående barn.

All dokumentation måste bifogas vid inlämning av inlämningen.

ADVERT

Mest populära