All egendom: trädgård, kök, inredning >> Gård

Bygger eldfaller

- Brandskadorna blir mycket mer omfattande än nödvändigt. För byggkostnadens skull används mycket trä istället för tegel och betong som inte brinner ", säger Dagfinn Kalheim, chef för Norsk Brandskyddsförening.

En FN-studie om brandrisk visar att Norge är det näst värsta när det gäller ekonomisk förlust efter bränder i förhållande till BNP. En av anledningarna till detta är enligt försäkringsbranschen att vi har många byggnader och hus i trä.

Förhindrar Spread

En svensk rapport baserad på s. a. Siffrorna för försäkringsbranschen visar att spridningen av brand i flerfamiljshus hämmades i 95 procent av fallen där lägenheterna byggdes i tegel eller betong. Rapporten visar också att bostadshus i brännbart material står för mer än hälften av de största bränderna i Sverige, trots att endast 10 procent av byggnadsmaterialet är i sådant material.

- Det är ingen tvekan om att skadorna kunde ha minskat avsevärt om vi hade byggt mer i tegel och betong, särskilt i områden som ligger långt ifrån en brandstation, säger Kalheim.

Han påpekar att detta särskilt gäller flerfamiljshus och kommunala byggnader som skolor, daghem och vårdhem / hem med störst risk för spridning. Medan det tog ungefär 7-15 minuter innan ett bostadshus slogs om, tar det bara 3-7 minuter, enligt Kalheim. Det beror på att vi använder mer lätt lättantändliga byggkonstruktioner och mer plast i möbler och textilier i både bostads- och offentliga byggnader.

ADVERT

Mest populära