All egendom: trädgård, kök, inredning >> Hus

Bygger nya byggregler

Stortinget har beslutat att det blir enklare att ställa upp mindre strukturer i sina egna lokaler. Kommunstyrelsen har utfärdat ett samrådsförslag där de detaljerade bestämmelserna nu kommer att fastställas. Samrådsfristen är den 27 oktober.

- Det som återstår är efterarbete i ljuset av samrådsrundan. Sedan läggs nya regler, säger Siri Løvstad, Direktoratet för byggkvalitet, som är den centrala myndigheten för byggande av tekniska föreskrifter.

- Det är inte bestämt när de nya reglerna börjar tillämpas, men år 2015 är det troligt.

Färre tillämpningar

Idag måste du ansöka om tillstånd från kommunen om du vill bygga ett garage eller en uthus större än 15 kvadratmeter eller närmare grannområdet än 4 meter. Detta gäller för fristående byggnader som inte är avsedda för bostadsbruk. Enligt byggkvalitetsdirektoratet kommer gränsen att höjas till 50 kvadratmeter, och det föreslås att dessa byggnader kan placeras upp till 1 meter från grannarna utan ansökan eller samtycke från grannarna.

För att minimera potentiella nackdelar för grannen, är höjdsbegränsningar föreslagna så att näsens höjd inte kan vara mer än 4 meter och näsens höjd är högst 3 meter.

Bland de övriga förslagen till förenklingar är att lägga till upp till 15 kvadratmeter som inte är avsedda för privat bruk, kan föras in utan ansökan. Detta gäller till exempel balkong, veranda, öppen, täckt entré, trä och cykelförvaring. Reparationer och rättsmedel ska också vara befriade från ansökningsskyldigheten.

Tro inte att vändning här gör dig rik!

- Den största förändringen, som jag ser det, är att de flesta måste komma in i reglerna innan de börjar bygga. De behöver inte kontakta kommunen så ofta om de gör allt rätt. Men om de har tolkat reglerna felaktigt och byggt upp något som inte är tillåtet, kan det finnas sanktioner från kommunen, förklarar Hyttelivs konstruktionschef Per Christian Tellefsen.

Hård kapacitet

Husägare måste följaktligen följa bestämmelserna i planerings- och bygglagen och komma in i kommunplanen och regleringsplanen.

Tricket som kan begränsa vattenskador i huset

- Har kommunen kapacitet att kontrollera om byggnaden är korrekt installerad?

- Det är knappast en prioritet. Om grannarna är lugna tvivlar jag på om kommunerna kommer att inrätta separata kontrollförfaranden för detta. Kartan brukar dock uppdateras med flygfoto, till exempel. vartannat år, och om det upptäcks att byggnaden står i konflikt med något, kommer kommunen att kunna reagera. De skickar sedan ett krav på ett uttalande. Då kommer de att begära att lämna in en ansökan, eventuellt med en dispensation, eller de kommer att ålägga att byggnaden är sönder. 82 stugor.

Lägre avgifter

Hyttelivs juridiska expert Harald Ramm anser att det finns en hel del symboler i ändringarna.Ligger din stuga, till exempel i ett LNF område (jordbruk, natur och rekreationsområde), du fortfarande kan inte göra någonting.

- Förslag att bygga utan anmälan och släpp meddelande till grannar, kan tyda på att regeringen kommer att följa upp målet att förenkla och de-byråkratisera. Jag tror emellertid att åtgärderna inte kommer att leda till detta. De kommer förmodligen bara att flytta problemen från fallhanteraren till stugan ägaren. Det finns en hel del tekniskt komplicerat byggrelaterade avsättningar stugägaren måste nu sätta sig in. Det kan ge upphov till missförstånd, säger Ramm. Han tror inte att de nya bestämmelserna leder till mindre "advokatmat".

Enligt de experter som Hytteliv har varit i kontakt med, är det positivt att stugägare slipper avgifter för kartor och förfaranden i sådana fall. Detta kan nu komma upp till 10 000 kronor och bra. Dessutom kompletterar alla inköp av tjänster från till exempel byggmästare eller arkitekt ansökningsblanketterna.

Läs mer:

Här är Norges dröm stuga 2014

Det var aldrig ett alternativ för Geoff att sälja mormor timmerstuga

Efter omvandlingen inte Hvaler hut att känna igen

ADVERT

Mest populära