All egendom: trädgård, kök, inredning >> Konstruktion

Bygga hus nu - Kan vara bedrägligt år 2016

Förslaget till nya klimatvänliga byggregler kommer att höras och ses över senast den 1 januari 2016.

De nya kraven är följande:

  • Mer energieffektiva fönster - trevånings fönster med extra god tätning.
  • Mindre värmeläckage - Krav på mindre sprickor och läckage i väggar, tak och golv.
  • Fler isolerade golv - önskar att värmen inte försvinner genom golvet i samma utsträckning som idag.
  • Effektivare tekniska installationer - mer energieffektiv teknik i ventilationssystem och fläktar.

- De kräver och ställer in nya höga avgifter och lite kvarstår ", säger Dag Refling, chef för utredningen i husägareföreningen.

Varje år förnyar vi cirka en procent av hushållet i Norge - för det mesta bygga nya. Frågan är hur mycket denna lilla procentandel kommer att spela en roll för miljön. Rehabilitering i äldre byggnader är störst och mest behövs, anser Huseiers Landsforbund. Det nya förslaget kommer mest att gälla nya byggnader och befintliga bostäder.

Det kan vara svårt att äldre bostäder matcha de energieffektiva kraven. Hus, lika gamla som från femtiotalet, blir lättare att riva än att borsta upp.

För dyrt

- Här är lite för mycket piskning och ingen morot! Man måste ha en balans mellan de två, säger Refling.

Förbundet tror att om hushållen hade lämnat lite för sitt arbete skulle det fresta mer att städa upp och med hjälp av ett stödprogram hade det frestat fler människor att uppfylla klimatkraven.

Läs också:

Har du glömt att ansöka om kommunen för tillstånd att bygga?

I efterklyvens namn - hur man ansöker när byggnaden redan är listad?

"Det är konstigt att se att Norge skickar miljontals pengar varje år för att bevara regnskogen, medan hushållen inte får något för att bli mer klimatvänliga", säger Refling.

Dag Refling, från Huseiernes Landsforbund, är inte nöjd med det nya förslaget. Pressphoto.

Kommer att ha skatteavdrag

Homeowners 'Association gjorde mer input när det nya förslaget presenterades. De föreslog en Rotfradag. Ett brödavdrag skulle vara en skattskyldighet för dem som uppgraderar hemklimovänliga.

- Sverige introducerade detta för flera år sedan, och det fungerade mycket bra, säger Refling.

Läs också:

För att hälla golv i källaren

Källare golv borde normalt stödja källarväggen ner till marktrycket. Golvet måste därför formas innan det fylls i källarväggarna. Om du är ...

- På så sätt kan du också uppgradera de äldre husen och om du tänker på miljön är det viktigare att uppgradera dessa, säger Dag Refling.

Huseiers Landsforbund anser att om en sådan avdrag hade införts skulle också den svarta ekonomin i byggbranschen sänka.Efter att Sverige införde avdraget var det mindre svart arbete.

Förvirrande krav

Kraven gäller främst dem som bygger nya, men reglerna gäller också för dem som kommer att göra stora förändringar i sina befintliga bostäder.

Det framgår av förslaget att om en större del av den befintliga byggnaden ska renoveras kommer kraven att gälla, men endast ett rum kommer att renoveras, det spelar ingen roll. Det kan vara svårt för den enskilda husägaren att följa dessa regler. Frågan blir: Hur mycket kan jag förstöra innan jag hävdar?

- Här måste den enskilda kommunen svara, säger Refling. Han tycker att det kan vara svårt för dem att svara också.

Läs också:

"Vi har bestämt oss för att bygga hus"

Talmoenfamiljen har i flera år haft utrymmebrist. Men att köpa ett gammalt hus är i ordning.

Dyrt för första gången köpare

För första gången köpare är faran hög för att priset ska bli dyrare. Med högre avgifter och strängare krav kommer de nya byggnaderna att kosta mer, så marknadspriset på befintliga bostäder måste matcha resten av marknaden.

ADVERT

Mest populära