All egendom: trädgård, kök, inredning >> Nya Och Användbara

Fördelning i nyår?

Slutet på avloppet är något som de flesta har upplevt och fruktade. Detta händer inte sällan efter en vecka på julafton. Det är dock inte alltid lätt att hitta pluggen. Det är då en modern, effektiv röröppnare blir sann. Kemetylavloppsöppningar innehåller kalilut och tränger in och löses upp eftersom pluggen är tyngre än vatten - utan skador på rör eller brandsläckare.

ADVERT

Mest populära