All egendom: trädgård, kök, inredning >> Innan Du Börjar

Boa upphör som begrepp

- Det har skett en hel del förvirring kring begreppet bostadsområde, och människor har inte förstått vad som finns i och vad som inte ingår i begreppet. Använd nu bara användningsområdet, säger Lars Hagen.

Bostadsutrymme betyder det område som är byggt för syftet och ytbehandlat. Till exempel kommer en källare, förråd eller rum under renovering att falla utanför denna definition och kunde inte kallas bostadsutrymme. Eftersom det inte alltid är lätt för konsumenten att förstå vad som härmed av begreppet, är det nu därför beslutat att begreppet upphör.

Nu ska du använda användningsområdet för att ange storleken på bostäder. Användningsområdet omfattar hela det interna området, där endast rör och kanaler är uteslutna. Denna ändring, som träder i kraft den 1 juli, kommer att göra bostadsinköp lättare för konsumenterna.

"NS 3940 Area och volymberäkningar av byggnader", som handlar om definition och beräkning av området och volym, och detta har nu gått in i en ny och förbättrad version. För mer information om ändringarna, läs den här standarden.

ADVERT

Mest populära