All egendom: trädgård, kök, inredning >> Säkerhet

Akta oss för självantändning

typ

Hög temperatur är varför ister olja antenner. Vanligtvis är temperaturen någonstans mellan 150 och 200 grader när du lagar julkakor. Om temperaturen stiger till över 300 grader kan vätskan själv antändas. När oljan används, minskar temperaturgränsen för självantändning. Om portionerna är stora och kakorna är många ökar de brandfaren.

Använd aldrig vatten

Om du upplever eldstäder, använd aldrig vatten mot flammorna. Vatten leder till en kraftfull ångexplosion som sparar brinnande fett ut ur pannan. Du riskerar både allvarliga brännskador och att elden sprider sig snabbt. Eftersom det ofta ackumuleras stora mängder fett i fläkten över kaminen, finns det stor risk för att elden kan sprida sig på detta sätt.

Om det börjar brinna, svälj flammorna omedelbart. Därför är det viktigt att ha en matlagningspinne som är klar när du börjar din julbakgrund. Locket måste stängas tätt runt den djupa frityraren. Vid en olycka, lägg locket snabbt över brännkedjan. Stäng av spisen och låt panelen stå stilla tills den är kall. Försök aldrig att flytta en brinnande kruka. Då riskerar du att få den heta och brinnande oljan över dig.

ADVERT

Mest populära