All egendom: trädgård, kök, inredning >> Miscellanea

Bad - fakta om våt norm

Byggebransjens våtromsnorm (BVN) framställs genom det nationella rådet för VVS (FFV). Den våta normen är ett planerings- och exekveringsverktyg för att höja kvaliteten på arbetet med våtrumsrenovering. Normen kommer att bidra till lösningar och material som används, liksom det arbete som utförs, har en hög standard för att undvika skador i materialet normala liv. Den våta normen kommer alltid att anpassas till lagar, förordningar och norska standarder som är skulder. Alla yrkesgrupper som planerar och utför arbete i våtrum måste ha täthet och längd i ordning. Våt norm har indikerat tekniska riktlinjer för material och utrustning som skall godkännas, det sätt på vilket det arbete som skall utföras och den ordning av arbetena och kontrollförfaranden.

ADVERT

Mest populära