All egendom: trädgård, kök, inredning >> Uppdatering

Källaren inte alltid lever

Text: Bjørn Runar Sodeland

- Har du börjat lämna en källare som inte är avsedd för det, är i grunden dåligt, varnar Knut Ivar Edvardsen av Building Research. Det finns flera exempel på familjer med gamla friliggande hus som har fått sin källardröm bruten. TV-rummet, tvättstugan och lekrummet har knappt använts innan stora fuktskador har blivit uppenbara.

Fram till mitten av 70-talet byggdes de flesta källare uteslutande för lagring. Källaren var den plats där cyklarna stod, och potatisarna låg och kostade sig i kylan. Uppvärmning var onödig och kraven på fuktskydd var mindre. Golvet placerades vanligen med ensamrätten på marken och väggar i terrängen till bergen. Om du har synlig fukt på betongen, bör du tänka två gånger innan du börjar anpassa dig. Om källaren är tydligen torr som den står idag, har du ingen garanti för att den lätt kan omvandlas till vardagsrum.

- Utveckling kan orsaka problem i en källare som har varit torr och väl ventilerad. När det plötsligt blir ytbehandling på väggar och golv kan skador uppstå ", säger Jan Vincent Thue från NTNU.

Kläderfukta inuti

Från och med 80-talet blev källarrummet alltmer populärt. Utrymmet skulle användas och potatisarna i källaren försvann till förmån för pasta på köksdisken. Flera byggnader levererades med en fullt utrustad källare. Problemet var bara att många av konstruktionerna inte behöll mål.

- från 80-talet och framåt, uppstod problem till följd av byggregler krävde större isoleringstjocklek, säger Edvardsen. I källaren följdes detta upp av välisolerade bindningsarbeten inuti väggen.

Ett av de största misstag som görs när källaren ska dekoreras är att fukten är insvept inuti. När kalla betongväggar får ett lager isolering på insidan och bärs med trä eller gips, tar det inte mycket förrän det går fel. Kondensation sker lätt mellan väggen och väggen, och långsamt men säkert börjar skador uppstå.

- Det är en fråga om du får fukt på insidan av en betongvägg, men värre när det gäller en intern trävägg. Då kommer du inte märka det tills du ser det, och då är det för sent, säger Edvardsen.

Byggforskningsrådet är tydligt: ​​Isolering på utsidan. Internt isolerade strukturer är känsliga för fukt, antingen därför att den skapade kondensation mellan den kalla yttre väggen och värmen inuti, eller på grund av vattnet i betongen är låst. Om utvändig isolering inte är i ordning, bör du ompröva hela utvecklingen.

- Om du anger ett område under marknivå som inte är isolerat kan man gå så långt som att säga - lämna den. Slösa inte på is och spendera lite extra kilowatt timmar vid uppvärmning, rekommenderar Edvardsen.

För den yttre isoleringen ska antingen ull- eller polystyrenplattor användas.Om isoleringen ligger ovanför marknivån, linda den med en förstärkt gips eller gipsskiva. Inuti bör både väggar och golv hållas fria från ytvätska med hög ångdensitet. Undvik att placera tunga möbler i väggen eftersom det hindrar att det andas.

Ta bort fuktkällan

Oavsett vilken lösning du väljer, måste du också tänka på hur källaren ska luftas.

- Mycket ventilation är viktigt. Då kan du leva med små mängder fukt, säger Edvardsen.
Rummet måste ha friskluftförsörjning genom ventiler i ytterväggen eller luckor i fönstren. Dessutom bör det helst vara mekanisk avgasventilation.

Samtidigt som byggnaden är isolerad på utsidan, rekommenderar Byggforsk att korsa det yttre avloppet och uppgradera det. Vatten från sluttande terräng som faller mot källarväggen kan också vara ett problem. Kontrollera att vatten från takflödet inte rinner ner i väggen. Det måste ledas bort från huset.

ADVERT

Mest populära