All egendom: trädgård, kök, inredning >> Miscellanea

Banking i turbulenta tider

Vi lever i ekonomiskt turbulenta tider, och mer än någonsin kommer det att hitta de bästa finansiella lösningarna för hushållet.

- Innan det kan vara svårt för konsumenter att välja leverantör eller att byta leverantör av varor och tjänster. Många leverantörer kunde arbeta med binda tider eller det var svårt för konsumenterna att få en överblick för att göra rätt val. Men nu har regeringen lagt tonvikten på att göra det lättare för människor att få en överblick och navigera erbjudandet djungeln och hjälpa till att välja rätt produkt, säger Magne Gundersen, konsumentekonom på Sparebank 1.

Detta gäller även banktjänster. Och i dessa turbulenta tider är det viktigare än någonsin att få en översikt över och kontroll över den privata ekonomin.

Ta kontroll

- Vi lever i en tid av stora fluktuationer, vare sig det är på aktiemarknaden, bostadsmarknaden eller arbetsmarknaden. För vissa utgör detta möjligheter, eftersom andra utgör ett stort hot, säger Rolf Mæhle, biträdande direktör för Sparebankforeningen.

Vad är de goda tipsen i osäkra tider?

-A allmänna råd ser över sin balans, och i synnerhet om den nya fastighetsvärdet av bostäder prisnedgång står i förhållande till vad du har i skuld. Det kan mycket väl vara så att du ska gå till banken och överväga en ökad återbetalning plan för att minska skulden på fastigheten så att det är mer i linje med fastighetens värde, säger Mæhle.

Läs också:

För att lägga till en beläggningssten

Måla stenar kan du lägga till dig själv. Vi ska berätta för dig hur.

Kan du få bolån ner till 60% -80% av huset värde får du också bankens gynnsamma förhållanden och mer frihet. Men det finns flera saker du kan göra för att undvika för mycket turbulens i den privata ekonomin.

Börja tidigt

- Ett annat alternativ är att låsa in viktiga kostnader i din budget. Nu har du förmågan att binda intresse på en låg nivå. Du kan också bära andra kostnader, till exempel elpriset, vilket föreslår Mæhle.

Han rekommenderar ungdomar att börja spara tidigt så att de har möjlighet att bygga upp en bra kapital till den dag de köper ett hem. Men samtidigt får vi inte glömma att pengar inte är allting.

- Med detta sagt bör man inte bara tänka på pengar och ekonomi. Det handlar om livskvalitet, om att göra rätt etiska val och ha ett gott samvete. Och i finansbranschen jobbar många aktörer medvetet med detta, säger Mæhle.

Företagens sociala ansvar

På grund av den privata ekonomin har vi också en viss möjlighet att påverka den globala ekonomin. Och ibland kan det vara bra att investera i gott samvete och ser fram emot en halv procentenhet bättre ränta.

- Social banking är en del av en ny rörelse inom ekonomi som kallas ekologisk ekonomi.Ekologisk ekonomi innebär att ekonomin tar på sig socialt ansvar och miljöansvar, förklarar Ove Jacobsen. Han är professor i ekologi vid Centrum för organisk ekonomi och etik på Business School i Bodø.

Läs också:

Istapper tillkännager taktisk bubbla

Nu kan du se vad det verkligen betyder med ditt tak. Istapper på nya hus visar att snickaren har lurat.

- I detta sammanhang blir pengar mycket viktiga, inte som ett mål i sig, men som ett medel för att uppnå goda ändar. Socialbanken förutsätter sålunda att genom att investera i en sådan bank bidrar man till positiv social utveckling samtidigt som den bidrar till en hållbar utveckling, säger Jacobsen.

Princip för rättvisa

En viktig punkt i den ekologiska ekonomin är ansvar för miljön och samhället.

- Social banking är ett banksystem som tar över det ansvaret. Och när vi som konsumenter sätter våra besparingar i en sådan bank, kommer vi då att bidra till en positiv samhällsutveckling samtidigt som de naturliga resurserna finns kvar, både lokalt, regionalt och globalt.

Hand i hand med detta kommer idén om rättvis handel.

- Banker investerar ofta i projekt som är rättvisa, globala handelar att göra. Det är till exempel inte den marknad som styr priserna på jordbruksprodukter, men en rättvisa tanke. Jordbrukare som producerar vin, kaffe eller bomull eller andra saker betalas så mycket att de lyckas upprätthålla en rimlig levnadsstandard i hem och kläder och låta sina barn gå till skolan. Det här är således ett viktigt inslag i socialbank, att vi bidrar till att främja rättvis handel globalt ", avslutar Jacobsen.

ADVERT

Mest populära