All egendom: trädgård, kök, inredning >> Badrum

Bad utan manuell

Rengöring av bad är en dyr investering i hemmet. Ändå får många människor jobbet utan att erhålla den slutliga dokumentationen. Badrumsägaren behöver sådan dokumentation för att behålla och rengöra den ordentligt, så att livslängden är så lång som möjligt. Det är dock också viktigt att ha dokumentation om renovering av badrummet när man säljer fastigheten. Utan dokumentation kan ett nyrenoverat badrum vara så illa som ett uppgiftsobjekt för skattebetalaren.

försäljningsrapporter tillstånd över

År 2013 kom den så kallade NS 3600 (NS står för norska Standard.) Beskrivs värderaren ger bostaden enskilda delar som kallas tillstånd över rapporten bostadsförsäljning utarbetats av husförsäljning. TG 0 (skick 0) är väldigt bra, lika bra som ny eller oanvänd, medan TG 3 är så dålig att köparen måste förvänta sig snabbkorrigering. Ett helt renoverat badrum utan slitage och dokumentation kommer att få det bästa skicket. Men om dokumentation saknas, kommer tecknet att snabbt kunna "fall" till TG 2. Här hyser nämligen att bygga delar med "betydande avvikelser", med "fel, skada eller onormalt slitage" och byggnadsdelar som saknar dokumentation - även om de är av det senaste datumet.

många förfrågningar

- Efter standard för hem försäljningsrapporter och statliga nivåer kom ut på marknaden har vi tyvärr noterat en markant ökning av förfrågningar från människor som inte har fått dokumentation om renoveringen av badrummet, säger VD Cato Karlsen Statens våtutrymmen. Brist på dokumentation har således blivit ett större problem för människor än tidigare.

Han förklarar vidare att människor undrar både vad dokumentationen ska innehålla och om de har rätt att skjuta upp det i efterhand.

- En del av problemet är att planerings- och bygglagen inte kräver att dokumentation lämnas för att tillhandahålla dokumentation om inte arbetet är nödvändigt. De mycket få badrumsrenoveringarna är. Det är därför helt lagligt av hantverkare för att inte tillhandahålla dokumentation av arbete, men för konsumenterna därför kan orsaka problem i form av lägre värdering av fastigheten, säger Karlsen.

Ta i kontraktet

Om du får renoverade badrum komplett efter våt norm kommer automatiskt att få erforderlig dokumentation, eftersom detta är ett krav för normen. Karlsen rekommenderar emellertid någon som borstar badrummet i kontraktet att efter att ha fått arbetet får de tillräcklig dokumentation. På så sätt vet både ägaren och den verkställande verksamheten att detta är en del av jobbet.

Karlsen hoppas också att ökad efterfrågan från konsumenter kommer att förändra attityder inom branschen.

- Vi ser att branschen är ganska snabbt att vända när det ställer krav och förväntningar från konsumenterna, säger Karlsen.

ADVERT

Mest populära