All egendom: trädgård, kök, inredning >> Innan Du Börjar

Förhindra vattenskador semester

Antalet vattenskador på de norska bostads ökar varje år, förutom kraven blir allt dyrare. Bara i sommar kommer skadorna att uppgå till cirka 900 miljoner kronor. Även om många vattenskador beror på kalla vintrar finns det fel, slitage och gamla rör som står bakom det största antalet vattenskador.

Läckage från gamla rör

Under sommarmånaderna juni, juli och augusti väntas cirka 20 000 vattenskador i norska hem till en kostnad av 900 miljoner kronor. Skadan är som regel orsakad av läckage från vattenrör. I synnerhet har bostäder från 50-, 60- och 70-talen utsatts för läckage. Det bästa är att byta ut dessa rör innan de slits ut, men för många kommer detta att vara en prioriterad prioritet.

Bättre bly var

Stäng stoppkocken när du kommer att vara borta länge.

- Vattenskador som uppstår under semestern är ofta omfattande och därmed dyra, eftersom vatten blir översvämmade bortom dagar innan skadan upptäcks. Men om du stänger kranarna innan du reser, kan du vara rimligt säker, säger Lars-Erik Fiskum, forskningschef på Vattenskadorskontoret vid SINTEF Byggforskning.

Rengör varje år

Det rekommenderas minst en noggrann rengöring av slussen under året.

Släckaren ska rengöras minst en gång per år, och det är smart att göra detta innan du lämnar hemmet för en lång tid. När duschen inte städas regelbundet fylls den gradvis av hår, smuts och fett. I perioder utan vattenförsörjning, som i tomma hus, är risken att detta material kommer att förstyva och täta utloppet på utloppet. Detta kan orsaka den första duschen efter semestern för att få vatten att hällas över badrumsgolvet på grund av minskad dränering.

Kemiska dräneringsöppnare

Använd dräneringsöppningar för underhåll av släckare och rör.

Det finns gott om avloppsöppnare, även för regelbundet underhåll av brandsläckare, vattenburkar och rörledningar. Dessa utgör en rimlig investering i förhållande till de kostnader som vattenskador kan orsaka.

Vattenfällan och vattenlocken torkar ut.

En stänk miljövänlig frostskydd hindrar torkning av vatten och vattendrag.

Med långvarig frånvaro kan vatten i vattnet och toaletten enkelt torka ut i sommarvärmen. Resultatet är att du kommer hem till ett badrum som verkligen stinker avloppsvattnet. Genom att använda ett litet stänk av miljövänligt frostskydd i toaletten och vattenslussarna, kommer du att undvika problemet.

ADVERT

Mest populära