All egendom: trädgård, kök, inredning >> Rea

Undvik skatt på försäljning av bostäder

Reglerna är tydliga. Om du vill undvika skatt på bostadsförsäljning måste den ske eller avtalas mer än ett år efter köpet, och som ägare måste du ha bott där under ett av de senaste två åren. Här är det viktigt att notera att ägarens tid beräknas från den tidpunkt då du faktiskt förvärvar egendomen över egendomen, det vill säga vid köpet och tills försäljningen överenskommits av en ny ägare som gör ett bindande bud. När det gäller uppehållstid är det datum för införlivande som antas. Botiden förväntas ingå ett försäljningsavtal.

Måste visa dig tid

Oavsett om du är registrerad på adressen eller inte spelar en roll. Det är den faktiska botid som gäller. Tänk på att om du inte har anmält flyttar vilar bevisbördan på dig om det finns några tvivel om bostadsförhållandet. Exempelvis kan dokument som är relevanta för inlämning vara elräkningar eller telefonräkningar i ditt namn. Om du har arbetat eller studerat på plats är det också en stor sannolikhet att du kan bevisa att du faktiskt har bott där du påstår.

Regler för gifta par

Om ett hem ägs av en make före äktenskapet ingåtts, betraktas detta som en ägarperiod även för den andra maken. Detsamma gäller för botid. För samboer är situationen dock en annan. Om medboende har förvärvat eller köpt en andel i lägenheten eller huset, måste den nyaste ockuperade parten också arbeta för egen och bostad. Om inte, kan vinsten på den del av hemmet som den nya partnern äger beskattas.

Ingen regel utan undantag

Även om lagen kräver en uppehållstid om ett år innan fastigheten kan vara skattefri finns det undantag. Om du inte har kunnat använda bostaden på grund av din egen eller makas arbete, hälsoförhållanden eller något annat kan du få uppehållstillstånd även om du inte har bott där. Detta gäller endast om du har använt fastigheten som permanent bostad eller kan visa att du har planerat att använda den men har förhindrats att flytta in. Det spelar ingen roll att du har hyrt fastigheten under den perioden, men om du äger och bor i en annan fastighet kommer du att beskattas. Undantaget är om du äger en pendlare bostad.

Uthyrning

Om du hyr ut delar av hemmet du bor i, kan du riskera att ha skatter från den del du hyr. Om du tillbringar minst hälften av ditt hem (beräknat enligt hyresvärdet) blir du fri om resten hyrs för bostadsändamål. Om du har använt mindre än hälften av fastigheten måste du beskatta vinsten på försäljningen av den hyrda delen. Är det en parhus, kan du också bo i den minsta lägenheten utan att riskera skatt.Dessutom kan du hyra upp till hälften av ditt eget hem. Kom ihåg att hyresvärdet beräknas utifrån värdet av ett motsvarande bostad i kommunen och inte av det som hyresvärden faktiskt betalar i hyra.

ADVERT

Mest populära