All egendom: trädgård, kök, inredning >> Rea

Undvika att förstört när du säljer

Enligt siffror från fastighetsbolaget Protector har omkring sju av tio hemmamarknadsförsäljare möjlighet att försäkra sig om ägarbyte. Årligen säljs mer än 70 000 självgående hus här i landet. Det innebär att över 20 000 personer årligen riskerar att bli väckt för hundratusentals dollar från missnöjda köpare. Om vi ​​baserar siffror från ägarbytesförsäkringsbolag är det troligt att mellan två och tre tusen av säljare utan försäkring har eller kommer att få fordringar från köparna. Brist på krav kan adresseras till bostadsförsäljare i flera år efter bostadsobligation.

- Om du säljer sova gott på natten i de kommande fem åren efter överlämnandet, ägarbytet att rekommendera, säger advokat Anders Leisner i Huseiernes Landsforbund.


Säljarens ansvarsförsäkring

Ägarens förändringsförsäkring är säljarens försäkring mot fordringar eller fordringar från köparen efter bostadsandelen. Om det står i kontraktet att fastigheten säljs "i befintligt skick", som är en vanlig klausul kan köparen göra en fordran mot säljaren endast om det hålls tillbaka viktig information, eller det lämnat felaktiga uppgifter om fastigheten som säljer medvetna om och att skulle ha en inverkan på avtalet om de var kända eller om fastigheten är i ett betydligt sämre tillstånd än köparen har anledning att förvänta sig. Uttrycket "som det är" skyddar säljaren från att köpa efteråt för att dölja honom eller henne med de minsta defekterna. Samtidigt: om ett krav kommer först handlar det inte om små pengar.

- Kraven vi får varierar, men det är inte ovanligt att de kommer upp till en halv miljon, säger Merete Christensen Bernau, chef för anspråk Protector ägande.
Omkring hälften av de krav som företaget mottar kommer under det första året efter bostadsbeståndet. Trettio procent kommer det följande året och resten kan förlängas under lång tid.


Fel fel

Enligt Bernau är många av tvisterna som orsakas av ett bostadslån orsakat av felaktig eller uppslamning i tariffen. Men även om skattebetalaren har gjort ett misstag är det du som säljer köparen för att lösa sin fordran. Då kan du behöva ansöka om fordringar mot den berörda skattebetalaren, men rättspraxis visar att sådana krav inte nödvändigtvis vinner igenom. Anledningen är enkel: om du har sålt en fastighet som visade sig vara i sämre skick än förväntat är det rimligt att du måste betala tillbaka några av köpeskillingen. Teoretiskt har du inte lider någon förlust, du har just fått obehöriga vinster - och förlorat den igen. Det kan vara svårt att kräva ersättning för.
Om du har försäkring för ägarbyte täcker det eventuella skattemyndarens fel. Då måste försäkringsbolaget försöka få sina betalningskostnader avgjord genom att avveckla fordringar mot skattebetalaren.


Villaförsäkring inte tillräckligt

I många hemförsäkringar är täckningen av kostnaderna för rättshjälp upp till ett visst belopp. Det finns emellertid en stor skillnad mellan denna rättshjälpförsäkring och ägarskiftförsäkringen.

- Rättshjälp försäkrar kostnaden för advokaten, men det belopp som köparen hävdar på dig är bara försäkringsskydd för ägare, säger Bernau i Protector.


Dåligt rykte?

En ägarskiftförsäkring kostar vanligtvis någonstans mellan tre och fem procent av husets försäljningspris, och de flesta fastighetsmäklare rekommenderar sina kunder att ta ut försäkringar. Professionell Tommy Løvli i Krogsveen Grefsen är bland dem. Men när människor väljer bort försäkring kan de vara för att de anser att risken för brist på krav är väldigt liten, tror han.

- Speciellt de som säljer nyare bostäder tror ofta att försäkringen är onödig. De är säkra på att allt är bra, säger Løvli.
Det kan dock vara i dessa fall att säljaren verkligen kommer i trubbel.

- När du köper en ny fastighet kommer det att bli mycket mindre innan köparen kan göra anspråk på brist eftersom det inte förväntas bli fel i ett nytt hem. Om något först visar sig vara fel, är det mycket lättare för köparen att vinna en brist, säger Løvli.
Løvli påpekar att negativa medierapporter kring ägarbytesförsäkringsbolag också påverkar människor.

- När media tittar på saker om "den lilla mans kamp mot ägarskiftförsäkringsbolaget" finns det många bostadsförsäljare som inte engagerar sig med den lilla mans köpare eller säljare. Då måste vi ange och förklara att det oftast är för köpare att försäkringsbolag kan vara en hård motpart - men desto bättre för säljare, som kommer att undvika kampen, säger Løvli.


Vad är täckt?

Det är värt att notera att äganderätten inte nödvändigtvis täcker alla typer av krav som köparna kan ådra sig i efterhand. Vissa avtal har undantag för så kallade icke-fysiska brister, såsom dålig lukt, irriterande närliggande relationer och så vidare. Det kan också finnas undantag för andra saker, t.ex. områdesfel, dvs det angivna området matchar inte. Villkor som upptäckts före förvärvet kan också vara bland de saker som försäkringen inte täcker.

- Det är därför inte en bra idé att låta köparen komma in för att granska fastigheten i tiden mellan budåtgärd och övertagande, varnar advokat Anders Leisner.

Han påminner oss också om att det är mycket viktigt att fylla i försäkringsformuläret noggrant och berätta om allt du vet om fastigheten - för mycket än för lite. Om det visar sig att du medvetet har lämnat falsk information där kan ägarbytesförsäkringsbolaget kräva regression av dig som säljare.

Ägarförsäkring:

  • Är säljarens ansvarsförsäkring vid hemförsäljning.
  • För lägenheter kostar försäkringen cirka 3-4 procent av försäljningspriset, för enfamiljshus är räntorna något högre.
  • Försäkringen varierar i pris enligt bostadstyp, försäljningspris och mäklaravtal med försäkringsbolaget.
  • Kan inte prenumerera av privatpersoner. Om du själv säljer huset, kommer du ändå att underteckna en ägarbyte om en advokat eller mäklare tar hand om bosättningen.
ADVERT

Mest populära