All egendom: trädgård, kök, inredning >> Uppdatering

Undvika kall vindpust gamla dörrar

Text: Nina Granlund Sæther

Han har återisolerade väggar, och på vintern han sätter in extra fönsterglas. Men när temperaturen sjunker den drar kallt från både hallen och balkongdörren trots att olje killen går full tilt. Geoffrey Kempton är tyvärr medveten om att dörrarna till den gamla funkis bostad från 1930-talet är lite energi vänligt. Dörrbladen är tunna och de uppfyller inte lätt den nuvarande värmetabellen. Men vad gör du när du vill behålla huset så originellt som möjligt?

Äldre dörrar isolerades inte. Arkitekt Mari Kollandsrud, som skrev häftet "Goda råd om äldre hus" för Fortidsminneforeningen och Huseiernes National Association, menar man bör försöka bevara husets ursprungliga dörren. Om dörren går rakt in ett uppvärmt rum, kan det vara en möjlighet att isolera dörrbladet inuti även om du förlorar präglade in i rummet, skriver hon. Hon rekommenderar även tätningsremsor.

överinspektör Anne Gunnar Haug Lien från Enova tror också man kan undersöka om det är möjligt att isolera dörren inifrån och göra något åt ​​tätning runt. Är glaset i dörren kan ersättas med dubbla eller tredubbla lågenergi glasbeläggning.

- Ett annat alternativ är att göra en kopia av originaldörren som uppfyller dagens energikrav. Jag tror att det i många fall kan vara en bra lösning, säger hon.

Energi rådgivare medger att det har varit lite fokus på värmeförluster genom dörren och säger att en dålig dör kan vara lika illa eller ännu värre än ett dåligt fönster.

- Är dörren oisolerad och dessutom drar runt, kan det vara en riktig kylfläns. Tettelist och Karm är också viktiga, påpekar hon. Veranda som inte är uppvärmda fungerar som en buffertzon och reducerar värmeförlust något, särskilt när det finns isolering i väggar, dörrar och tak mellan vapenhuset och resten av huset.

ADVERT

Mest populära