All egendom: trädgård, kök, inredning >> Anställa

Undvika att märkt en hallick

Text: Nina Granlund Sæther

Sedan 2007 113 husägare i Oslo fick skriftlig anmälan som polisen har registrerat köp och försäljning av sex i hemmet. Om du skulle få ett sådant brev från polisen måste du agera snabbt. Du är då bekant med förhållandet, och du kan bli böter eller fängslad för hooliganism om hyran inte upphör.

Strikt straff

Enligt strafflagenets artikel 202 är det dock inte tillåtet att hyra lokaler till den som säljer sexuella tjänster. Om du gör det kan du bli stämd efter det så kallade pusslet. Kriminalrätten är ett fängelse i upp till fem år. Den som hyr ut bostäder - oavsett om det är ett radhus lägenhet, en lägenhet i ett hyreshus eller en kommersiell fastighet - kan ställas till svars om polisen upptäcker att prostitution i lokalerna. Från det att du får ett brev från polisen om denna typ av tjänst, antar polisen att du är bekant med verksamheten.

Normalt behöver polisen inte åtala hyresvärdar som ser till att prostitution verksamheten upphör om den verksamhet som har skett har varit omfattande eller svår annars. Ändå är det viktigt att agera snabbt, betonar advokat Thore Eithun Helland i hemmalagföreningen.

- Ta brevet från polisen på allvar! Det kan antas att polisen kan bevisa att prostitution äger rum i hemmet. Därför rekommenderar jag att du omedelbart kontaktar polisen med löftet att hyran upphör. Då måste du säga upp hyran. Det är vanligtvis inte lätt, men prostitution anses vara ett väsentligt brott mot hyresavtalet.

- Hyresavtalet kan avslutas på två sätt, förklarar advokat Helland. - Hyresavtalet kan lyftas på grund av väsentligt brott, och kan krävas av hyresgästen omedelbart att flytta ut och återvända till huset. I sådant fall ska upplysningsförklaringen vara skriftlig och anledningen ska anges. Alternativt kan hyresavtalet avslutas på grund av standard, men då upphör avtalet. Jag skulle rekommendera hyresvärdar att säga upp avtalet i sådana fall.

Thore Eithun Helland hävdar att om prostitution är så omfattande att det är en olägenhet för miljön, kommer han att rekommendera att det krävs ett preliminärt föreläggande i domstol verkställighet. En garanti från detta innebär att hyresgästen förlorar sin besittning av lokalerna.

Gäller även sublet

Det är också viktigt att notera att hyresvärden är ansvarig även om hyresgästen har hyra ut fastigheten, säger advokat Helland.

- Om hyresgästen flyttar ut efter en kort tid, bör det vara tillräckligt att hyresvärden rapporterar till polisen att hyresavtalet upphört, säger Helland.

- Protestera hyresgästen är det viktigt att hyresvärden omedelbart initierar en utarbetande process eller väcker saken till förlikningskommittén. I ett sådant fall kan det också vara lämpligt att få ett tillfälligt förbud, säger advokaten. Polisen måste hållas underrättad om vägen.

Enligt hyreslagen är hyresgästen ansvarig för kostnader, förlorad hyra och liknande om ett hyresavtal höjas.

- Hyresgästen kommer självklart att vara ansvarig för den skada som uppstått, men han kommer också att vara ansvarig för att betala hyran ur uppsägningsperioden eller hyresvärden kommer att hyras ut igen, säger Thore Eithun Helland.

ADVERT

Mest populära