All egendom: trädgård, kök, inredning >> Tjänsten

Så enkelt att du kan förbättra dräneringen

För att skapa dräneringsdike

Hur är källaren fuktfri

Det gör du genom översvämning

I dessa tider, där alla himlen har lämnats vidöppen för en lång tid, börjar de flesta stiftelser att känna trycket från vattenmassorna.

Och utan bra dränering kan det snabbt bli ett problem.

- Tecken på att dräneringen inte fungerar och att vattnet tränger grunden är synliga fuktfläckar på väggarna, saltutslag och måla fjällning, säger forskare vid SINTEF, Peter Blom, klicka. nr.

- Problemet är inte nödvändigtvis det vatten som kommer uppifrån, men att vattennivån runt fundamenten stiger så mycket att det börjar tränga läckorna i grunden plast, förklarar forskningsingenjör vid SINTEF, Alf Furulund, klicka. nej

Kontakta kommunen

Om du misstänker att dräneringen runt huset inte fungerar, kontakta Furulund, var god kontakta kommunen.

- Det är viktigt att fråga dem om avloppet runt huset är kopplat till det offentliga avloppssystemet. För om det är så kan dräneringsproblem helt enkelt bero på att det offentliga avloppsnätet Ikek kan ta bort, förklarar han.

Leda vattnet bort

Enligt Blom bör den första kontrollera hur vattnet från takrännorna leder.

- Vatten från takdräneringen måste ledas bort från väggen. En möjlighet är att koppla på ett svart dräneringsrör.

Klippavlopp

I de fall där huset är byggt i sluttande terräng, kommer vattnet naturligt att se ner till marken.

- I sådana fall kan det vara nödvändigt att lägga en dräneringsbrygga ovanför huset som leder vattnet bort, beskriver Blom.

RENGÖRINGSDRENERATION: Här förhindrar en grävning att gräsklipparens yta kommer in i huset. Foto: Ill .: Building Research serie

Gräv runt huset

Det sista alternativet, om både dränering och fuktsäkra mot grunden är dålig, är att gräva upp runt huset och skapa en skydds dränering och fukt.

- Detta kommer givetvis att vara den dyraste varianten, expanderar Blom.

I den så kallade byggforskningsserien finns detaljerade faktablad för hur dränering runt huset ska etableras.

Läs också:

Hur man håller grunden fri från vatten

Tecknen som visar dig att dräneringen är dålig

På jakt efter nya inredningsidéer? Du hittar dem i Bonyts inspirationsguide

Därför har barn mardrömmar

ADVERT

Mest populära