All egendom: trädgård, kök, inredning >> Hus

Så illa som en stadsgata

sprakande från elden kan balsam för själen, men det gör inte mycket bra för hälsan annars kommer vi tror att en färsk studie från Sverige .

Om det visar nämligen att brännved ger lika skadliga utsläpp som en upptagen stadsgata ... Varför ta Fireside hem i tråkiga vardagsrummet, när du kan sitta rätt i Sinsen korsningen?

Sexy mysiga log bränder

Även om det är långt ifrån fåtöljen hemma och en trafikkfelle i den största staden, är det inte så länge mellan de två extrema polerna i termer av luften du andas.

Fem gånger värre

Pernilla Gustafson har studerat inomhusmiljön i bostäder med vedeldad kontra hem med elfyring i sin doktorsavhandling vid institutionen för arbets- och miljömedicin vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Här hon kom fram till att de trä med - vare sig i den öppna spisen, öppen spis eller värmesystemet - har fem gånger så hög i cancerframkallande ämne PAH i luften, som de hushåll som inte är trä med. Detta skriver Värmlands Folkblad.

Och inte bara det - PAH-värden finns inomhus i den vedeldade husen var ännu högre än de som uppmätts i mycket trånga gator i centrala Stockholm.

- Utsläpp från vedeldning är lika farliga som utsläpp från fordon, säger Gustafson till Göteborgs Posten.

Skadliga

PAH eller polycykliska aromatiska kolväten, är den största gruppen av cancerframkallande toxiner kända för människan idag. De största källorna till PAH i dagens luft är bilgaser och slitage från däck och vägkåpa. Men vedeldning står också bakom en stor del.

ökade utsläpp av farliga föroreningar

Studien gjordes i 23 hus i Hagfors. I 13 av husen blev en massa ved avfyrade. I de återstående tio hushållen gjordes värme genom el- eller bergvärme. Gustafson mätt 27 olika typer av PAH i olika hem. Nio av dem var signifikant högre i vedbränderna. Resten var också hög.

Winter Lufta gör oss sjuka

- Kasta bort de gamla eldstäder

Många av kaminer och eldstäder i hus som deltog i undersökningen var äldre modell - som kan förklara en stor del av de höga värden.

- Resultaten av studien bör tjäna som ett incitament för att byta ut de gamla modellerna, säger Gustafson till Värmland People Sheet.

Spara pengar vid

ADVERT

Mest populära