All egendom: trädgård, kök, inredning >> Hus

Ariens ST 24 kompakta band

I korthet:

+ <999 > justering av +

Ser bra framåt -

inte regleringen av gas -

ljus mixer Snowblower är lätt att börja med sladd, men vi saknar för att kunna justera gasen. Här är bara en rpm som gäller. Operationen är klar och enkel med bra hävstångar och växlar.

Plus också att justera balansen på bruket. Ljuset är bra, men det tänds delvis så att det blandar föraren. Det är irriterande. Slåtteren har bältesspänning och den fungerar bra samtidigt som den är lätt att manövrera.

Kapaciteten är bra, även om skärbredden är något smal. Lite trång i utkastet, vilket kan orsaka problem när det är våt snö. Snöblåsaren ger ett bra intryck när det gäller kvalitet, solid och välskruvad.

ADVERT

Mest populära