All egendom: trädgård, kök, inredning >> Utomhus

(V) årliga underhållet är viktigt

Inte bara en otvättad hus ser slitna och dåligt underhållna ut - föroreningar och smuts som sitter på fasaden ger utmärkta odlingsförhållanden för fläck svampar och alger. Dessa skador på färgfilmen och får fukt att dra sig bakom ytbehandlingen och eventuellt skada beläggningen. Vid årlig rengöring av fasaden blir färgerna uppdaterade och det kan ta längre tid innan huset ska målas.

När luften och substrathållaren 5 ° C under en hel dag, fasaden och terrass tvättas utan träet, och ytbehandlingen skadas. Det bästa är att tvätta huset i grumligt väder eller regn. Dåligt väder är helt rent!

Symar fasaden

Suger väggen och upptäcker skador i tid!

Och när du går så nära huset som du behöver för att tvätta, är det lämpligt att samtidigt kontrollera de målade ytorna för skador.

- Kontrollera flagnande, klädd glans, sprickor längst ner i tabellerna, alger, bets svamp och ojämn blekning. Det finns bevis på behovet av sanering, säger Birgitte Finckenhagen, marknadsdirektör hos Scanox.

Särskilt känsliga är virket vara liksom beklädnad och omger runt fönstren, hörnlådor och detaljer i fasaden.

ADVERT

Mest populära