All egendom: trädgård, kök, inredning >> Uppdatering

Träarbetare undantas från energibehov

Text: Linda Ørstavik Öberg. Foto: Einar Aslaksen.

Ministeriet för kommunal och modernisering upprätthåller undantaget för skyddade bostadshus och fritidshus enligt tekniska föreskrifter.
Detta informerar dem på deras webbsidor.

- Vi lyssnar på branschen och kommer att se till att de befintliga färdigheterna utvecklas vidare. Detta uppnås bäst genom att fortsätta träningen med undantag för energikraven för bostads- och bostadsbyggnader, säger Jan Tore Sanner, minister för kommunal och modernisering.

Inbyggda byggnader idag är förutom minimikrav för isolering av ytterväggar i nya byggnader, och ministeriet kommer därmed att behålla detta i de nya energibehoven.

Feared Less Lafte Buildings

House & Residence skrev för några månader sedan att lappen är så miljövänlig som ett passivt hus.

Norwegian Building har på uppdrag av ministeriet för lokalt styre och regional utveckling arbetet med en översyn av energi delen av tekniska föreskrifter enligt plan- och bygglagen som träder i kraft år 2017, den så kallade Tek17.

I förslaget som rådfrågades föreslogs undantagsbestämmelserna för fasta bostadshus och för fritidsboende över 150 m². Förslaget innebar också att energikraven för fritidsbostäder stramades.

Riksantikvaren ansåg att detta skulle leda till byggandet av färre laftehus i Norge.

-Viktig del av vårt arv

De föreslagna nya energikrav på byggnader är en uppföljning av klimatavtalet i parlamentet, och omfattar i synnerhet den nya byggnaden kommer att bli mer energieffektiva.

Hörappen avslutades i maj, och flera insatser har blivit uppmärksammade, som just har påpekat vikten av att upprätthålla norska benchmarking för framtiden.

Genom att undvika lyftiga byggnader från några av energibehoven har vaxindustrin fortfarande goda förutsättningar att vara i framkant av den norska bladtraditionen.

- Industrin är liten, men det är viktigt, särskilt för distrikten. Den hanterar en viktig del av vårt arv som mycket få behärskning. Om vi ​​inte passar bra på det, försvinner det. I en hållbarhetskontext är det tydligt att det är viktigt att ta hand om vårt byggarv. Laft står för mindre än en procent av de nya byggnaderna. Energiförbrukningen för lätta byggnader är därför mycket liten, säger Sanner.

Ministeren för kommunal och modernisering tyder på att skyddade bostäder idag är föremål för vissa minimikrav.

- Vi kommer att hitta bestämningen av dessa i samband med den slutliga bestämningen av energibehov, säger Sanner.

ADVERT

Mest populära