All egendom: trädgård, kök, inredning >> Klar

Hjälpverktyg

Ådrik är tillgänglig från de flesta färgförsäljare. Med hjälp av en omkrets får du enkelt ett trädliknande mönster. För det första är hela ytan slipad med två lager i bottenfärgen. Då läser du med passeringen av färgen raw sienna.

Avsedda fält med bredd lika med omkrets. Fälten på båda sidor stoppas medan lasern fortfarande är våt. Stepers förskjuter i olika vinklar mot marken. Det ger liv och variation i imitationen. Fältet för betning måste lämnas utan stopp. Låt lasern torka.

Efter åldring ska inredningen hållas med två lacker.

För det första males hela ytan med två lager i bottenfärgen. Då läser du med passeringen av färgen raw sienna.

Lasurolja i färg Grön jord smutsas lite med klar smörjolja. Oljan appliceras och förskjuts över hela ytan.

Taket på kullen. De dras från topp till botten med jämnt tryck.

ADVERT

Mest populära